Ackordscentralen – konsten att rädda värden.


Ackordscentralen kan konsten att rädda värden
– med fokus på rekonstruktion, konkurs och obestånd

Vi lever i en snabbt föränderlig värld. Även ett till synes välmående företag kan av olika anledningar hamna i ekonomiska svårigheter.

Vår uppgift är att hjälpa stora som små företag med betalnings- eller lönsamhetsproblem att utveckla, förbättra eller rekonstruera verksamheten – och det gör vi med stor framgång.

Ju tidigare vi kommer in, desto större är möjligheten att få lönsamhetskurvan att vända uppåt och finna en lösning som håller på sikt. Vänta därför inte för länge, ett samtal i tid ökar dina utsikter till en bra lösning.

En av våra styrkor är att vi kan handplocka specialister från våra kontor runt om i landet och bilda skräddarsydda team, som med erfarenhet och kunskap effektivt och med stort allvar tar sig an sin uppgift – att rädda värden.

Nyheter från Ackordscentralen

Prenumerera på Ackordscentralen Nyheter.
Skicka din mailadress till acnyheter@ackordscentralen.se

Läs tidigare nummer av Ackordscentralen Nyheter, pressmeddelanden, information och artiklar på vår nyhetssida.
tonad_orange-linje-1.jpg

webb-ac-tidning-nr-2-2014.jpg

Ackordscentralen Nyheter
nr 2, juni 2014

Ur innehållet: TEMA Stiftelsen Ackordscentralens Dag. Uppgörelsen som fick SAS att lyfta igen – intervju med Mats Lönnkvist, SAS chefsjurist | Mingelbilder från Stiftelsen Ackordscentralens Dag 2014. | Behovet av en tydlig resolutionsmekanism för banker i kris – Daniel Wenne Ackordscentralen Stockholm | Betänkandet Överskuldsättning i kreditsamhället (SOU 2013:78) | Lönegaranti till anställda idrottsutövare – Hans Ödén | Nya Profiler i Stiftelsen Ackordscentralens styrelse – Suzanne Richter och Sten-Anders Gustafsson. Läs Ackordscentralen Nyheter nr 2 här.
tonad_orange-linje-1.jpg

Ackordscentralen rekonstruerar Dannemora Minerals

Mikael Kubu, Ackordscentralen Stockholm, utsågs som rekonstruktör för Dannemora Mineral AB och Dannemora Magnetit AB den 14 maj 2014.
Produktionen i Dannemoragruvan återupptogs den 15 maj 2014. Borgenärssammanträde inför Uppsala Tingsrätt äger rum den 3 juni 2014 klockan 10.00. Som en del i rekonstruktionsarbetet har en likviditetsplan tagits fram som innebär att likviditeten är säkerställd för de närmaste tre månaderna.
tonad_orange-linje-1.jpg

Stiftelsen Ackordscentralens Dagtill-webb.jpg

Stiftelsen Ackordscentralens Dag 2014

Den 2 april bjöd Stiftelsen Ackordscentralen in till en temadag om framtidens hantering av obestånd och rekonstruktioner. Programmet bestod av tre högaktuella paneldebatter som avrundades med buffé och mingel. Tack för den stora uppslutningen. Vi ser fram emot Stiftelsen Ackordscentralens Dag 2016. Program 2014.
tonad_orange-linje-1.jpg

Norsk Tillitsmann och Swedish Trustee blir Nordic Trustee

Norsk Tillitsmann ska bidra till ökad aktivitet på den danska obligationsmarknaden när bolaget nu etablerar ett dotterbolag i Köpenhamn tillsammans med den danska värdepapperscentralen VP SECURITIES. I samband med detta byter Norsk Tillitsmann i Norge, och Swedish Trustee i Sverige, namn till Nordic Trustee.
Stiftelsen Ackordscentralen och NTM (Norsk Tillitsmann) bildade tillsammans under 2012 Swedish Trustee AB.
Pressmeddelande 5 mars 2014.
tonad_orange-linje-1.jpg

folder-obest.-framsida-sve_kopia.png

Konkurs och rekonstruktion
– händelseförloppet steg för steg

Vår organisation är anpassad för att hantera stora och komplicerade obeståndsärenden i Sverige och internationellt. I vår broschyr ”Ackordscentralen – skräddarsydda team med fokus på obestånd" får du information om händelseförloppet i konkurser och rekonstruktioner, steg för steg. Engelsk version: Ackordscentralen – bespoke team with a focus on insolvency.
tonad_orange-linje-1.jpgLäs mer om företagsrekonstruktion, konkurs och obeståndsärenden.
tonad_orange-linje-1.jpg
Läs mer om Stiftelsen Ackordscentralen
tonad_orange-linje-1.jpg
Välkommen att kontakta oss för frågor och rådgivning.
Du kan även fylla i ett kontaktformulär här, så tar vi kontakt med dig.

tonad_orange-linje-1.jpg