Felmeddelande

Warning: Invalid argument supplied for foreach() i ackordscentralen_breadcrumb() (rad 194 av /srv/www/htdocs/sites/all/themes/ackordscentralen/template.php).
Ackordscentralens versamhet – med fokus på obeståndsärenden

Bra företag med problem ska rekonstrueras utan konkurs. Vi hjälper såväl stora som små företag i samtliga branscher.

Förändringar i internationell handel, konjunktursvängningar, strukturella branschförändringar, minskade marginaler, oförutsedda kostnadsökningar är bara några av de faktorer som kan orsaka svängningar i ett företags resultatutveckling. Betalningssvårigheter och ett hotande obestånd kan komma snabbt.

Kärnan i Ackordscentralens verksamhet är att, om möjligt, hjälpa bra företag tillbaka till en lönsam verksamhet – eller åtminstone mildra verkningarna av en eventuell värdeförstörande konkurs. När hjälp sätts in i tid kan lönsamhetskurvan ofta vändas uppåt genom åtgärder i form av försäljningar av delar av verksamheten eller tillgångar, eller genom extern finansiering efter rekonstruktion.

Så spill ingen tid.
Ett tidigt samtal med oss kan betyda skillnaden mellan vinna och försvinna.

4-ac_knapp_kontakta-oss.png
Vår uppgift är att hjälpa företag med betalnings- eller lönsamhetsproblem att utveckla, förbättra eller rekonstruera verksamheten – och det gör vi med stor framgång. Kontakta oss så berättar vi mer.