Om oss|Vi räddar företag med betalningssvårigheter

Felmeddelande

Warning: Invalid argument supplied for foreach() i ackordscentralen_breadcrumb() (rad 194 av /srv/www/htdocs/sites/all/themes/ackordscentralen/template.php).

Ackordscentralens uppgift är att rädda företag med betalningssvårigheter

Ett friskt företag innebär arbete för arbetstagare, skatteintäkter för staten, ekonomisk tillväxt och att leverantörer och kreditgivare kan lita på att deras fordringar är trygga. Att hjälpa företag som har problem utgör därför en viktig funktion för samhället.

Ackordscentralens uppgift är att, när det är möjligt, rädda företag som fått betalningssvårigheter genom att rekonstruera och förbättra företaget så att det kan leva vidare. Vi ska utan eget vinstintresse:

  • Biträda företag med betalnings- eller lönsamhetsproblem i samband med företagsrekonstruktioner och insolvensfall med beaktande av leverantörernas, övriga fordringsägares, anställdas och samhällets intressen.
  • Främja sådana förändringsprocesser inom näringsliv och förvaltning som syftar till att skapa och vidmakthålla lönsamma företag.
  • Främja forskning och utbildning i frågor med anknytning till verksamheten.

4-ac_knapp_kontakta-oss.png

Stiftelsen Ackordscentralen stadgar, §3 Stiftelsens ändamål

Stiftelsen skall ha till ändamål att utan eget vinstintresse: Tillvarata leverantörernas och övriga fordringsägares intressen i samband med företagsrekonstruktioner och insolvensfall med beaktande jämväl av de anställdas och samhällets intressen, främja sådana förändringsprocesser inom näringsliv och förvaltning som syftar till att skapa och vidmakthålla effektiva och lönsamma företag samt främja forskning och utbildning i frågor som har anknytning till stiftelsens ändamål.