Felmeddelande

Warning: Invalid argument supplied for foreach() i ackordscentralen_breadcrumb() (rad 194 av /srv/www/htdocs/sites/all/themes/ackordscentralen/template.php).
Ackordscentralen – pågående försäljning

Pågående försäljning

Offentlig auktion

Villa i Horna, Åhus

Fastigheten Kristianstad Rinkaby 1:20 utbjudes till försäljning på offentlig auktion enligt samäganderättslagen.

Fristående villa från ca 1930 i 1,5 plan med boarea om 150 kvm och garage ca 45 kvm. Adress Leiferts väg 15, 296 91 Åhus. Fastighetsareal 2 185 kvm. Taxeringsvärde 784 000 kr.

Visning äger rum fredagen den 24 augusti 2018 kl 14.00 – 16.00 på Leiferts väg 15, Åhus. Auktionen hålls tisdagen den 4 september 2018 på Länsförsäkringar Göinge – Kristianstad, f d biograflokalen, Tivoligatan 6, Kristianstad, kl. 13.30.

Anmälan till visning sker per mail till: felix.runer@ackordscentralen.se senast den 23 augusti 2018. Frågor om fastigheten och auktionen ställs till jurist Felix Runer på ovan e-postadress.

Fastigheten säljs i befintligt skick på auktionsdagen med friskrivningsklausul. Efter godkänt inrop ska 10 % av köpeskillingen erläggas som handpenning. Resterande betalning erläggs vid tillträdet.

För allmänna köpevillkor klicka på länken: allm._kopevillkor.pdf (936.11 KB)
För objektsbeskrivning klicka på länken: objektsbeskrivning_fastighet.pdf (719.25 KB)

Jur. kand. Kenneth Strömbeck
God man enligt samäganderättslagen
Ackordscentralen Syd AB
Östra Storgatan 44, 291 31 Kristianstad
Tel. nr. 010-151 60 50

Jonssons tips&tobak AB

KONKURSANBUD

Jonssons tips&tobak AB, 559006-8325, försattes i konkurs vid Alingsås tingsrätt den 19 juli 2018. Bolaget har drivit en kiosk (ägd av Bolaget) på Trollhättevägen 10 i Sollebrunn. Kiosken står på av Alingsås kommun arrenderad mark, avsedd för kioskverksamhet. Alingsås kommun ställer sig positiva till en ny arrendator med sådan verksamhet.

Vid konkursutbrottet fanns inga anställda. Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2016 uppgick till ca 4,2 miljoner kr.

Konkursboet infordrar härmed anbud på verksamheten i sin helhet eller delar av den. Anbud skall skriftligen – per post, e-post eller fax – vara konkursboet/konkursförvaltningen tillhanda senast kl. 15.00 fredagen den 24 augusti 2018. Fri prövningsrätt förbehålls för konkursförvaltaren liksom rätt att sälja egendomen underhand innan anbudstidens utgång.

För ytterligare information och anbudsunderlag kontakta Clara Hult Lager,
031 - 10 54 71, clara.hult.lager@ackordscentralen.se

Konkursförvaltare Erik Wendel
Box 2525, 403 17 GÖTEBORG
Tel. 031-10 54 50, Fax 031-711 10 03
acgbg@ackordscentralen.se

IC Quality AB

KONKURSANBUD

IT-PLATTFORM; IC QUALITY ANALYTICS

IC Quality AB, (nedan ”Bolaget”) försattes i konkurs den 8 december 2017 vid Stockholms tingsrätt. Bolaget har bedrivit verksamhet inom kvalitetsutvärdering och kvalitetsmätning.

I Bolagets konkursbo ingår mjukvara i form av en IT-plattform med namn IC Quality Analytics. Mjukvaran är utvecklad för att samla in, analysera och bearbeta stora mängder data. IT-plattformen har främst utvecklats för att användas i samband ett av Bolagets större uppdrag vilket utförts åt Sveriges Kommuner och Landsting. Uppdraget, som gått under benämningen Nationell Patientenkät, har utgjorts av utvärdering av vården och utförts åt landstingsägda och privata vårdinrättningar. Mjukvaran har även använts till andra uppdrag, exempelvis olika former av medarbetarundersökningar.

IT-plattformen har utvecklats av IT-konsultbolaget Zerebra AB och är kodad i programmeringsspråket Python. Utvecklingskostnaderna för mjukvaran bedöms ha uppgått till omkring 4,7 mkr. Källkoden till mjukvaran säljs som den såg ut per maj 2017. Visst utvecklings- och underhållsarbete ska, enligt nämnda IT-konsult, ha skett under tiden härefter. Dokumentation av mjukvaran medföljer.

Undertecknad konkursförvaltare infordrar härmed anbud på mjukvaran. Skriftliga bud ska ha inkommit till IC Quality AB:s konkursbo snarast, dock senast den 10 september 2018, och skickas antingen per brev till Ackordscentralen Stockholm AB, Strandvägen 35, 114 56 Stockholm, per fax till 08-670 44 99, eller per e-post till linn.munthe@ackordscentralen.se. Samtliga belopp i budet ska anges exklusive mervärdesskatt. Mervärdesskatt kan tillkomma, bland annat i de fall en eventuell försäljning inte avser hela eller del av Bolagets verksamhet.

Fri prövningsrätt och rätt att avbryta anbudsförfarandet innan anbudstidens utgång förbehålls.

Ytterligare upplysningar kan erhållas från Linn Munthe på telefon 072 250 07 07.

Stockholm den 30 juli 2018

Mikael Kubu

Ackordscentralen Stockholm AB
Mikael Kubu
Strandvägen 35
114 35 Stockholm
mikael.kubu@ackordscentralen.se
Tel. 08 670 44 00

Pågående försäljning

Få e-postmeddelande när sidan sidan om nyheter uppdaterats.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att klicka på den länk som bifogas i e-postmeddelandet.