Felmeddelande

Warning: Invalid argument supplied for foreach() i ackordscentralen_breadcrumb() (rad 194 av /srv/www/htdocs/sites/all/themes/ackordscentralen/template.php).
Ackordscentralen – pågående försäljning

Pågående försäljning

Granstrom Sweden AB

INFORDRANDE AV ANBUD

Granstrom Sweden AB, 556962-1419, i konkurs

Granstrom Sweden AB (nedan ”Bolaget”) försattes i konkurs den 26 juni 2017 vid Stockholm tingsrätt och Erik Hellström, Ackordscentralen Stockholm AB, förordnades till konkursförvaltare. Bolagets verksamhet har bestått av att sälja böcker över internet. Bolaget har sålt böcker via exempelvis Bokbörsen samt Tradera.

Bolaget har förhyrt ett förråd beläget i Nörrköping i andra hand.

Konkursboet utbjuder härmed lager samt inventarier enligt bilaga 1 till försäljning. Lagret består sammanfattningsvis av ett stort antal böcker samt därtill ett mindre antal ljudböcker, CD- samt DVD-skivor.

Anbud ska skriftligen framställas till Granstrom Sweden AB konkursbo senast den 21 juli 2017. Anbudet skickas antingen per brev till Ackordscentralen Stockholm AB, Strandvägen 35, 114 56 Stockholm, per fax till faxnr: +46 (0)8 670 44 99 eller per mail till notarie2.stockholm@ackordscentralen.se.

Konkursboet förbehåller sig fri prövningsrätt samt rätten att avbryta anbudsförfarandet innan anbudstidens utgång. Anbudstiden kan också komma att förlängas. Eventuella anbud efter ovan angiven tidsfrist skickas till adressen erik.hellstrom@ackordscentralen.se. Justering av anbudsunderlaget kan komma att ske.

Ytterligare information kan fram till och med den 21 juli 2017 erhållas av Erik Norberg, Ackordscentralen Stockholm, på telefon 08-670 44 21. Därefter kan information erhållas av undertecknad på telefon 08-670 44 09 eller per mail på adressen erik.hellstrom@ackordscentralen.se.

Erik Hellstrom
Ackordscentralen Stockholm AB
Strandvägen 35
114 56 Stockholm
Tfn: 08 670 44 09
Mail: erik.hellstrom@ackordscentralen.se

Live Media Group Europe AB

KONKURSANBUD

Live Media Group Europe AB, 556731-8729, försattes i konkurs den 30 maj 2017.
Bolaget har levererat tekniska lösningar inom ljud, ljus och bild.

Verksamheten sysselsätter ca 15 st anställda och bedrivs från hyrda lokaler i Malmö och Västerås/Skultuna.
Konkursboet upprätthåller viss verksamhet under avvecklingen.

Anbud infordras härmed på nedanstående:

1. Inventarier och utrustning
2. Kundregister och andra immateriella rättigheter

För information angående försäljningen kontakta Jörgen Andersson på Ackordscentralen Syd AB,
tel nr: 046-33 34 82 eller per e-post: jorgen.andersson@ackordscentralen.se

Anbud på hela eller delar av egendomen enligt ovan ska vara konkursförvaltningen tillhanda senast den 20 juli 2017, kl 12.00 på ovanstående e-postadress.
Fri prövningsrätt förbehålles liksom rätt att försälja egendomen innan anbudstidens slut.

Klicka här för anbudsunderlag: anbudsunderlag_16.pdf (41.2 KB)
BIlaga till anbudsunderlag:bilaga_anbudsunderlag.pdf (1.05 MB)

Konkursförvaltare Peter Öfverman, Ackordscentralen Syd AB
Nordenskiöldsgatan 24, 211 19 MALMÖ
tel vxl: 040 – 741 85, Fax: 040 - 23 19 49

Pågående försäljning

Få e-postmeddelande när sidan sidan om nyheter uppdaterats.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att klicka på den länk som bifogas i e-postmeddelandet.