Felmeddelande

Warning: Invalid argument supplied for foreach() i ackordscentralen_breadcrumb() (rad 194 av /srv/www/htdocs/sites/all/themes/ackordscentralen/template.php).

KONKURSANBUD

JiMa Högtryck AB försattes i konkurs den 27 oktober 2017 vid Lunds tingsrätt. Bolaget som bildades 2010 bedriver verksamhet avseende rörspolning och filmning/undersökning av rör samt slamsugning och har sysselsatt 26 anställda. Bolagets verksamhet har bedrivits från verksamhetslokaler i Malmö om cirka 1 300 kvm. Bolagets kunder omfattar såväl kommunala som privata fastighetsbolag samt enskilda kunder. Budgeterad omsättning för 2017 uppgår till ca 30 mkr.

Om intresse finns att överta hyresavtal och leasingegendom, förmedlar konkursförvaltaren kontakt med hyresvärdar och leasinggivare.

Anbud infordras härmed på den igångvarande rörelsen enligt nedanstående.
1. Maskiner och inventarier
2. Leasingegendom

För information angående försäljningen och visning m.m. kontakta Felix Runer på Ackordscentralen Syd AB, tel nr: 040–10 89 44 eller per e-post: felix.runer@ackordscentralen.se

Anbud på hela eller delar av egendomen enligt ovan skall vara konkursförvaltaren Bengt Bülow tillhanda senast 2017-11-25 under nedanstående adress. Fri prövningsrätt förbehålles liksom rätt att försälja egendomen innan anbudstidens slut.

Klicka här för anbudsunderlag: anbudsunderlag_jima_hogtryck_ab.pdf (924.14 KB)

Ackordscentralen Syd AB
Felix Runer
Nordenskiöldsgatan 24
211 19 MALMÖ
tel vxl: 040 – 741 85, Fax: 040 - 23 19 49
felix.runer@ackordscentralen.se