Karriär|Vårt akademiska samarbete

Felmeddelande

Warning: Invalid argument supplied for foreach() i ackordscentralen_breadcrumb() (rad 194 av /srv/www/htdocs/sites/all/themes/ackordscentralen/template.php).

Ackordscentralens akademiska samarbete

Ett av Stiftelsen Ackordscentralen ändamål är att främja forskning och utbildning i frågor med anknytning till vår verksamhet. Därför arbetar vi med utbildnings- och informationsverksamhet i samarbete med universitet och högskolor runt om i landet. Landets ledande lärosäten har varit representerade i stiftelsens styrelse genom professorer i juridik och företagsekonomi.

Flera av våra medarbetare har nära relationer med den akademiska världen, är författare till kurslitteratur och undervisar vid universiteten och högskolorna. Ackordscentralen har därigenom goda kontakter inom rättsvetenskapen. Vidare etablerar vi även värdefulla kontakter med studenter som intresserar sig för våra rättsområden. För att uppmuntra och stimulera intresset för fördjupade studier inom ämnesområden som anknyter till vår verksamhet, och för att utöka kontakterna med universitet och högskolor, beslutade vi i samband med vårt 150-årsjubileum 2007 att årligen utdela stipendier till universitets- och högskolestuderande för bra examensarbeten.

Stiftelsen Ackordscentralen stödjer kontinuerligt akademiska forskningsrapporter inom våra rättsområden.
tonad_orange-linje-1.jpg

Anders Bergman, vd vid Ackordscentralen Norrland, om sitt akademiska engagemang

Anders Bergman, vd vid Ackordscentralen Norrland AB,
om sitt akademiska engagemang

”En av anledningarna till att vi etablerade Ackordscentralen Norrland just i Umeå, var närheten till Umeå universitet och jurist- och ekonomutbildningen, eftersom det var bra utifrån vårt rekryteringsbehov.

Nu medverkar jag vid universitetets juristutbildning inom specialkurser i kredit- och obeståndsrätt. Det är lärorikt att möta de unga studenterna, och kontakterna fortsätter när de kommit ut i arbetslivet.

När kurserna slutar brukar jag ge studenterna en läxa – de får tre år på sig att återkomma till mig med en insolvensrättslig fråga och det är många som hör av sig. Det är alltid lika roligt när jag får samtal från tidigare studenter som börjat ett nytt arbete och vill diskutera en fråga. Det är ett bra sätt att upprätthålla och vidga nätverket både för mig och för dem.

Ett gott råd till en nyutbildad jurist är att prova på olika karriärvägar för att få en så bred bas och erfarenhet som möjligt.”
tonad_orange-linje-1.jpg

4-ac_knapp_kontakta-oss.png