34 miljarder i utestående skattefordringar

Under pandemin var det många svenska företag som beviljades skatteanstånd. En stor del av dessa pengar har ännu inte betalats in till Skatteverket.

De har kallats för ”en tickande ekonomisk bomb”, de mångmiljardbelopp som svenska företag är skyldiga staten som en följd av skatteanstånd under pandemin. Den 11 november uppgick denna summa till drygt 34 miljarder kronor, fördelad på drygt 24 000 företag.

– De branscher som har mest utestående anstånd är tillverkning med 7 miljarder kronor, handel med 6,3 miljarder, byggverksamhet med 4,7 miljarder samt hotell och restaurang med 4,2 miljarder kronor, berättar Tomas Envall, sektionschef på Skatteverket.

Sedan möjligheten att skjuta upp skatteinbetalningar infördes våren 2020 har Skatteverket totalt beviljat anstånd som motsvarar drygt 120 miljarder kronor. Sammantaget är det drygt 58 000 företag som har utnyttjat möjligheten.

Stoppdatum i februari 2023
Det politiska regelverk som har styrt utformningen har kompletterats i flera omgångar. Så sent som i år har det gjorts två påbyggnader i lagstiftningen. Den sista dag som det går att söka nytt anstånd är den 12 februari 2023. Därefter kan ett företag få ytterligare tolv månaders förlängning, plus en avbetalningsplan som sträcker sig över 36 månader. Avbetalningsplanerna ska innehålla minst två avbetalningar, och merparten av skulden ska betalas under första halvan av perioden.

– Konkurserna minskade under pandemin, men nu kan vi se att de ökar igen. Bland de konkursdrabbade finns företag som jag vet har haft skatteanstånd, säger Tomas Envall.

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 4 2022

Text: Lena Lidberg
Bild: Narahari/Unsplash