Jurist till kontoret i Umeå

Ackordscentralen Norrland söker till kontoret i Umeå en jurist med några års yrkeserfarenhet från advokatbyrå, bank, domstol eller liknande verksamhet.

Ackordscentralen Norrland AB söker till kontoret i Umeå en jurist med några års yrkeserfarenhet från advokatbyrå, bank, domstol eller liknande verksamhet och som vill arbeta med affärsjuridik, företagsrekonstruktioner och konkurser.

Om tjänsten

Ackordscentralen Norrland AB söker till kontoret i Umeå en jurist som vill utföra kvalificerat juridiskt arbete med inriktning mot företag.

Vi söker en jurist som har några års erfarenhet från bank, advokatbyrå, domstol eller liknande verksamhet. Vi ser gärna att den person som vi anställer har erfarenhet av konkursförvaltning och företagsrekonstruktion eller har en uttalad ambition att arbeta med sådana ärenden. Erfarenhet kring entreprenadjuridik och tvister är meriterande.

I våra uppdrag arbetar vi ofta i team, där jurister och andra personalgrupper samarbetar i ärendehandläggningen. Den person som vi söker skall därför vara en lagspelare som gärna samarbetar med andra.

En del av våra uppdrag har internationella inslag. Goda kunskaper i engelska är därför nödvändiga. Arbetet erbjuder goda möjligheter till vidareutveckling och specialisering.

Vi samarbetar med Ackordscentralens övriga kontor runt om i landet genom att bland annat delta i träffar med erfarenhetsutbyte. Vi har även regelbunden internutbildning. Vi ser positivt på intresse att vilja medverka till övriga medarbetares kompetensutveckling.

Vi har på kontoret i Umeå stor arbetsgemenskap och god sammanhållning. Den jurist som vi söker skall vilja ingå i arbetsgemenskapen med oss. Den sociala kompetensen – såväl intern som extern – är viktig.

Ytterligare upplysningar kan lämnas av Anders Bergman, som kan nås på telefon 090-70 62 00, mobil 070-557 16 24, eller e-postadress enligt nedan.

Ackordscentralen

Ackordscentralen grundades 1857 och är en av Sveriges äldsta näringslivsorganisationer. Huvudman för den verksamhet som bedrivs är Stiftelsen Ackordscentralen, som är ägare av rörelsedrivande bolag med kontor i Stockholm, Göteborg, Borås, Malmö, Kristianstad och Umeå. Totalt arbetar ett 50-tal personer i organisationen, varav drygt hälften är jurister.

Ackordscentralen Norrland AB

Ackordscentralen bedriver sedan 1994 verksamhet i Umeå. Bolaget har representativa lokaler på Nygatan i centrala Umeå. På kontoret arbetar för närvarande nio anställda, varav sex är jurister. Årsomsättningen har under senare år uppgått till cirka 19 MKR.

Vid kontoret i Umeå bedriver Ackordscentralen verksamhet med följande inriktning.

Konkurser

Ackordscentralen är en väl etablerad organisation för konkursförvaltning och handlägger ett stort antal konkursärenden varje år. Ackordscentralen i Umeå kommer ofta ifråga för konkursförvaltaruppdrag vid större företagskonkurser i hela Norrland. Några av de mer kända ärenden som hanterats vid kontoret i Umeå är konkurserna i Lehman Brothers AB, Byggelit AB, Masonite AB, Zeunerts AB och Isolamin AB.

Företagsrekonstruktioner

Ackordscentralen är en ledande organisation för hantering av företagsrekonstruktioner och det är många företag med betalningssvårigheter som med biträde av Ackordscentralens rekonstruktörer kunnat rekonstrueras och därigenom undvika konkurs.

Affärsjuridik

Ackordscentralens kontor i Umeå har en tydlig affärsjuridisk verksamhetsgren med handläggning av ärenden avseende företags- och fastighetsöverlåtelser, aktiebolagsrätt och andra företagsrelaterade juridiska uppdrag. Ackordscentralens jurister i Umeå hanterar också tvister i domstol och skiljenämnd.

Ansökan

Ansökningshandlingar (personligt brev, CV, betyg och arbetsbetyg) skickas per e-post till anders.bergman@ackordscentralen.se eller per brev till Anders Bergman, Ackordscentralen Norrland AB, Box 4066, 904 03 Umeå. Sista ansökningsdag är 2023-05-15.