Ackordscentralen Nyheter nr 1 2019

I detta nummer fokuserar vi på Insolvensrättsligt Forum, den största juristkonferensen i ett enskilt ämne i Sverige.

Ackordscentralen Nyheter nr 1 2019
Ur innehållet: Insolvensrättsligt Forum – en mötesplats över yrkesrollerna. | Återkommande ämnen under Insolvensrättsligt Forum. | Styrelseansvar och luriga ackordsfrågor - sammanfattning av programpunkterna. | REKON – en betydelsefull påverkare inom rättsområdet. | Vad tycker forumets deltagare? | Ny lag om entreprenörsansvar i byggbranschen | Nytt på AC. | Frågespalt. | Rättsnytt | Profil – Branka Stojkovic. |
Läs Ackordscentralen Nyheter nr 1 här.