Ackordscentralen Nyheter nr 1 2020

I det här numret av Ackordscentralen Nyheter handlar huvudartikeln om detaljhandelns framtid och hur den påverkas av digitalisering och en eventuellt sviktande konjunktur.

Ackordscentralen Nyheter nr 1 2020
Ur innehållet:  Handeln – en bransch i stor förändring. | Ett hinder i konkursförvaltningen. | Små företag agerar banker åt större företag. | Inför Stiftelsen Ackordscentralens Dag 2020: intervju med styrelseordförande Peter Lindblad. | Rättsnytt. | Mingelbilder från Ackordscentralen Norrlands flytt. | Nytt på AC. | Frågespalt. | Analysgrupp – Konkursrelaterad arbetsrätt. |
Läs Ackordscentralen Nyheter nr 1 här.