Ackordscentralen Nyheter nr 1 2022

I det här numret ägnar vi en del av innehållet åt den lagrådsremiss som presenterats kring en ny lag om företagsrekonstruktion som träder i kraft i sommar. Många delar sammanfaller med rekonstruktionsutredningens förslag, men det finns även exempel på motsatsen. Christer Östlund, jurist på Svenskt Näringsliv, Eva Wedberg, jurist som representerade Svenska Bankföreningen och Micael Zingmark, rättslig expert på Skatteverket kommenterar regeringens förslag.

Ur innehållet:  Regeringens lagrådsremiss får ris och ros. | Förändringar i globala leveranskedjor. | Gränsen för revision utreds. | Så säljer du eller avvecklar ditt bolag säkert. | Ackordscentralens stipendier. | Rättsnytt. | Samverkan för bekämpning av konkursrelaterad brottslighet. | Regelverk kring lönegaranti utreds. | Frågespalt. | Profil: Ann-Christine Halén. | Läs Ackordscentralen Nyheter nr 1 2022 här.