Ackordscentralen Nyheter nr 2 2019

I det här numret av Ackordscentralen Nyheter handlar huvudartikeln om Top-Toys konkurs, och utmaningen med gränsöverskridande konkurser.

Ackordscentralen Nyheter nr 2 2019
Ur innehållet: Top-Toy – den hittills största, gränsöverskridande konkursen. | EU-direktivet om rekonstruktion och effektivare insolvenshantering. | Nya lagen om penningtvätt. | Ny bok i skriftserien - Preskription av skattefordringar. | Nytt förslag från StyrelseAkademien kan öppna för fakturering av styrelsearvoden. | Nytt på AC. | Frågespalt. | Profil – Kenneth Nilsson. |
Läs Ackordscentralen Nyheter nr 2 här.