Ackordscentralen Nyheter nr 2 2021

I det här numret intervjuar vi framtidsspanaren och ekonomie doktorn Kjell A Nordström i huvudartikeln. Han pratar om hur ”lat-apan” i oss inte kommer att vilka gå tillbaka till hur det var innan coronapandemin tog fart. Han menar också att de allra flesta branscher kliver ur pandemin som vinnare eftersom krisen har knuffat fram utveckling och gjort oss till ofrivilliga innovatörer. Dessutom tar vi en titt på skatteanstånden som har beviljats i och med coronapandemin.

Ur innehållet:  Pandemin gör oss till ofrivilliga innovatörer – intervju med Kjell A Nordström. | Mångmiljardbelopp i utestående skattefordringar. | Det skatterättsliga företrädaransvaret – Ackordscentralens remissvar. | Studio AC. | Rättsnytt | Mindre ändringar i konkurslagen. | Nytt på AC. | Frågespalt. | Profil: Enar Folkesson. | Läs Ackordscentralen Nyheter nr 2 2021 här.