Ackordscentralen Nyheter nr 2 2022

I det här numret ägnar vi en del av innehållet åt den proposition som presenterats kring en ny lag om företagsrekonstruktion. Här finns några förändringar jämfört med lagrådsremissen – bland annat backar regeringen i vissa delar av superförmånsrätten. Christer Östlund, jurist på Svenskt Näringsliv, Eva Wedberg, jurist som representerade Svenska Bankföreningen och Micael Zingmark, rättslig expert på Skatteverket kommenterar propositionen.

Ur innehållet:  Regeringen backar om superförmånsrätten. | Djup kris för lantbruksföretagen. | Ökad samverkan ska förhindra välfärdsbrott. | Rekordstort skuldberg till Kronofogden. | Seminarium med IFFR. | Fusk med coronastöd. | Frågespalt. | Profil: Louise Sjödahl. | Läs Ackordscentralen Nyheter nr 2 2022 här.