Ackordscentralen Nyheter nr 2 2024

Den här gången utvärderas bland annat den nya lagen om företagsrekonstruktion och vi intervjuar såväl Svenskt Näringsliv som REKON och Ackordscentralens vd Mikael Kubu. Svenskt Näringsliv vill att regeringen inför ett förenklat förfarande för skulduppgörelse. Detta är REKON emot och efterlyser i stället ett system för ”early warning”, ett förslag som togs upp redan i rekonstruktionsutredningen.

Ur innehållet:  Näringslivet vill justera rekonstruktionslagen. | Fem arvodesprövningar i tingsrätt. | Tre tingsrätter föreslås hantera rekonstruktioner. | Insolvensrättsligt forum 2024. | De senaste åren har den ekonomiska brottsligheten blivit allt mer avancerad. | Konkurserna ökar bland företag med skatteanstånd. | Ackordscentralens remissvar: Ökad kontroll vid utbetalning av den statliga lönegarantin. | Bra att veta om näringsförbud. | Rättsnytt. | Frågespalt. | Profil: Jimmy Pilo. | Läs Ackordscentralen Nyheter nr 2 2024 här.