Ackordscentralen Nyheter nr 3 2018

I det här numret av Ackordscentralen Nyheter är temat Styrelsefrågor. Vi tar bland annat upp vilket ansvar som gäller för en styrelse i ett aktiebolag.

Ur innehållet:  Ansvar för styrelse i aktiebolag – Hans Ödén redogör. | Köp från ”byggande styrelse” – grisen i säcken eller trygg affär? | Översyn av det skatterättsliga företrädaransvaret. | En digitaliseringsexpert räcker inte. | Frågespalt. | Nytt på AC. | Har styrelsen en plikt att försätta bolaget i konkurs? | Profil – Mikael Kubu. |
Läs Ackordscentralen Nyheter nr 3 här.