Ackordscentralen Nyheter nr 3 2019

I det här numret av Ackordscentralen Nyheter handlar huvudartikeln om företagsobligationer, och vi har träffat Christoffer Andersson som är vd på Nordic Trustee i Sverige.

Ackordscentralen Nyheter nr 3 2019
Ur innehållet: Första vågen av problemkrediter bland svenska företagsobligationer. | Bolag i rekonstruktion diskrimineras vid offentlig upphandling. | Får man häva avtal vid rekonstruktion? | Skilj mellan avräkning och kvittning. | Nya EU-direktivet – ett referat. | Nytt på AC. | Frågespalt. | Analysgrupp – Återvinning och sakrätt. |
Läs Ackordscentralen Nyheter nr 3 här.