Ackordscentralen Nyheter nr 3 2020

I det här numret av Ackordscentralen Nyheter berör vi återigen corona och tittar på hur svensk ekonomi och svenskt företagande har påverkats. Vi har intervjuat Ylva Hedén Westerdahl, prognoschef på Konjunkturinstitutet och även Klas Eklund, seniorekonom på Mannheimer Swartling Advokatbyrå, samt Stefan Westerberg på Stockholms Handelskammare och Daniel Wiberg på Företagarna.

Ur innehållet:  Ett dystert konjunkturläge med ett visst ljus i tunneln. | Hur har svensk ekonomi klarat krisen jämfört med andra länder? | Skriftserien – ett samarbete mellan Stiftelsen Ackordscentralen och Norstedts Juridik. | Vad händer vid utmätning? - åttonde boken i skriftserien. | Departementspromemorian Konkursförfarandet Ds 2019:31: förslagets innebörd samt Ackordscentralens remissvar. | Nytt på Ackordscentralen. | Frågespalt. | Analysgruppen Konkursrelaterad associationsrätt. | Läs Ackordscentralen Nyheter nr 3 här.