Ackordscentralen Nyheter nr 3 2023

I det här numret handlar huvudartikeln om den rådande konjunkturen. De svenska konkurserna har under sommaren nått rekordnivåer, och den dystra trenden ser ut att fortsätta under hösten och vintern. Många av de berörda företagen ingår i den grupp som fick skatteanstånd under pandemin.

Ur innehållet:  Ett stålbad står för dörren. | Revisionens roll i brottsförebyggande arbete. | Svenska Bankföreningen föreslår ändring i modellavtal. | AI förändrar juristbranschen. | Nya perspektiv på rekonstruktion. | Jämställdheten i styrelser ökar långsamt. | Ackordscentralens medverkan vid Blendow Lexnovas webbinarier. | Rättsnytt. | Frågespalt. | Profil: Markus Ehrenpil. | Läs Ackordscentralen Nyheter nr 3 2023 här.