Ackordscentralen Nyheter nr 4 2018

I det här numret av Ackordscentralen Nyheter har vi bland annat träffat Stefan Lundberg som är chefsåklagare på Ekobrottsmyndigheten och pratat om problemet med utländska målvakter.

Ur innehållet:  Att vara ”målvakt” – ett allvarligt brott med lindrig påföljd – Stefan Lundberg, chefsåklagare på EBM, intervjuas. | Ny bok i skriftserien – Hans Ödén på Ackordscentralen en av författarna. | Ackordscentralen bjöd in styrelsenätverket Boarding For Success. | 10 år sedan Lehman Brothers. | Ny EU-dom om moms vid ackordsuppgörelser. | Nytt på AC. | Frågespalt. | Profil – Barbro Magnusson. |
Läs Ackordscentralen Nyheter nr 4 här.