Ackordscentralen Nyheter nr 4 2019

I det här numret av Ackordscentralen Nyheter handlar huvudartikeln om den svenska köttbranschen och de utmaningar som den har ställts och ställs inför.

Ackordscentralen Nyheter nr 4 2019
Ur innehållet:  Tufft år för köttbranschen. | Framtidens hållbara och konkurrenskraftiga företagande. | Hearing angående nya EU-direktivet. | Näringsförbud: I svensk rätt, utländsk rätt och Europarätten – ny bok i skriftserien. | Fenixdagen i Malmö. | Rättsnytt. | Nytt på AC. | Frågespalt. | Analysgrupp – Konkursrelaterad miljörätt. |
Läs Ackordscentralen Nyheter nr 4 här.