Ackordscentralen Nyheter nr 4 2022

I det här numret handlar huvudartikeln om det ekonomiska läget i Sverige. Vi har intervjuat Lars Calmfors som är professor emeritus i internationell ekonomi. Han varnar för att en hög inflation i kombination med en lågkonjunktur kan resultera i stagflation, något som vi inte upplevt sedan 1970-talet.

Ur innehållet:  Stor risk för stagflation. | Vissa tingsrätter gör hård tolkning av nya lagen. | 34 miljarder i utestående skattefordringar. | Vintern kan bli avgörande för SAS. | Ackordscentralens remissvar. | Ökning av ekobrott och svart arbetskraft. | Större satsning på Ackordscentralens stipendier. | Frågespalt. | Profil: Johan Sölveland. | Läs Ackordscentralen Nyheter nr 4 2022 här.