Ackordscentralen Nyheter nr 4 2023

Den här gången handlar huvudartikeln om den framgångsrika rekonstruktionen av Babyshop. Företagsrekonstruktionen blev ett av de första stora testen av den nya lag som togs i bruk i fjol, och det handlade om en komplicerad rekonstruktion av ett stort och komplext företag. Totalt har fem personer från flera av Ackordscentralens kontor deltagit i arbetet.

Ur innehållet:  Komplex men framgångsrik rekonstruktion av Babyshop. | Ökad konkursrisk i småföretagen. | Tuffa tider på boendemarknaden. | Styrelseledamöters skyldigheter och ansvar vid risk för obestånd. | Bolag och brott – några åtgärder mot oseriösa företag. | Frågespalt. | Profil: Anna Lauri Petrini. | Läs Ackordscentralen Nyheter nr 4 2023 här.