Ackordscentralens skriftserie

Stiftelsen Ackordscentralen och Norstedts Juridik ger gemensamt ut insolvensrättslig litteratur i Ackordscentralens Skriftserie, för att skapa ytterligare en plattform för utgivning av högkvalitativ litteratur inom kredit- och obeståndsrätt. Målgruppen för litteraturen är praktiker och studeranden. I skriftseriens arbetsgrupp ingår Isabel Carendi, Norstedts Juridik, Anders Bergman, vd Ackordscentralen Norrland, och Rolf Dotevall, professor i handelsrätt vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Hittills har följande litteratur givits ut:

Kryptovalutor av Emil Elgebrant
Insolvensrättsliga utlåtanden av Mikael Möller
Obeståndsrätt och lönefordringar av Mikael Ruukel
Skatteverket som borgenär av Nils-Bertil Morgell och Ylva Larsson
Vad händer vid konkurs? - En praktisk genomgång av konkursärendets olika skeden av Nils-Bertil Morgell, Hans Ödén och Fredrik Benndorf
Preskription av skattefordringar av Mats Höglund, Ylva Larsson, Nils-Bertil Morgell och Marie Karlsson Tuula.

Den som är intresserad av att köpa böckerna kan göra det här.