Arkiv för Ackordscentralen Nyheter

Här finns samtliga tidigare utgivna tidningar av Ackordscentralen Nyheter.

2023

Ackordscentralen Nyheter nr 4 2023
Ur innehållet:  Komplex men framgångsrik rekonstruktion av Babyshop. | Ökad konkursrisk i småföretagen. | Tuffa tider på boendemarknaden. | Styrelseledamöters skyldigheter och ansvar vid risk för obestånd. | Bolag och brott – några åtgärder mot oseriösa företag. | Frågespalt. | Profil: Anna Lauri Petrini. | Läs Ackordscentralen Nyheter nr 4 2023 här.

Ackordscentralen Nyheter nr 3 2023
Ur innehållet:  Ett stålbad står för dörren. | Revisionens roll i brottsförebyggande arbete. | Svenska Bankföreningen föreslår ändring i modellavtal. | AI förändrar juristbranschen. | Nya perspektiv på rekonstruktion. | Jämställdheten i styrelser ökar långsamt. | Ackordscentralens medverkan vid Blendow Lexnovas webbinarier. | Rättsnytt. | Frågespalt. | Profil: Markus Ehrenpil. | Läs Ackordscentralen Nyheter nr 3 2023 här.

Ackordscentralen Nyheter nr 2 2023
Ur innehållet: 2023 – ett förlorat år för svensk ekonomi. | Utvärdering av den nya lagen om företagsrekonstruktion. | Stiftelsen Ackordscentralens Dag 2023. | Dags att korrigera gårdagens dumheter. | Konkurs kan vara en bra rekonstruktionsform. | AC:s remissvar: Förslag till EU-direktiv om harmonisering av vissa delar av insolvensrätten. | Rättsnytt. | Frågespalt. | Profil: Lars Zetterberg. | Läs Ackordscentralen Nyheter nr 2 2023 här.

Ackordscentralen Nyheter nr 1 2023
Ur innehållet:  Stor omställning på fastighetsmarknaden. | En renässans för europeisk industri. | Snäv lagtolkning kan hämma återväxten av rekonstruktörer. | Stiftelsen Ackordscentralens Dag 2023. | Varannan jurist funderar på att sluta. | Harmonisering av EU:s konkurslagstiftning. | Frågespalt. | Profil: Ulrika Dieroff. | Läs Ackordscentralen Nyheter nr 1 2023 här.

2022

Ackordscentralen Nyheter nr 4 2022
Ur innehållet:  Stor risk för stagflation. | Vissa tingsrätter gör hård tolkning av nya lagen. | 34 miljarder i utestående skattefordringar. | Vintern kan bli avgörande för SAS. | Ackordscentralens remissvar. | Ökning av ekobrott och svart arbetskraft. | Större satsning på Ackordscentralens stipendier. | Frågespalt. | Profil: Johan Sölveland. | Läs Ackordscentralen Nyheter nr 4 2022 här.

Ackordscentralen Nyheter nr 3 2022
Ur innehållet: Doldisen som räddade Norwegian. | En lågkonjunktur står för dörren. | Utredning av den statliga lönegarantin. | Insolvensrättsligt forum. | Bättre lönsamhet i jämställda bolag. | Riktlinjer för att utses till rekonstruktör. | Rättsnytt. | Frågespalt. | Profil: Anna Engman. | Läs Ackordscentralen Nyheter nr 3 2022 här.

Ackordscentralen Nyheter nr 2 2022
Ur innehållet: Regeringen backar om superförmånsrätten. | Djup kris för lantbruksföretagen. | Ökad samverkan ska förhindra välfärdsbrott. | Rekordstort skuldberg till Kronofogden. | Seminarium med IFFR. | Fusk med coronastöd. | Frågespalt. | Profil: Louise Sjödahl. | Läs Ackordscentralen Nyheter nr 2 2022 här.

Ackordscentralen Nyheter nr 1 2022
Ur innehållet: Regeringens lagrådsremiss får ris och ros. | Förändringar i globala leveranskedjor. | Gränsen för revision utreds. | Så säljer du eller avvecklar ditt bolag säkert. | Ackordscentralens stipendier. | Rättsnytt. | Samverkan för bekämpning av konkursrelaterad brottslighet. | Regelverk kring lönegaranti utreds. | Frågespalt. | Profil: Ann-Christine Halén. | Läs Ackordscentralen Nyheter nr 1 2022 här.

2021

Ackordscentralen Nyheter nr 4 2021
Ur innehållet: Zombieföretagen väntas öka. | Många utmaningar i bilindustrin. | Effektivare och mer flexibla kontor i framtiden. | Webbinarium med RUBICON. | Företrädaransvar och coronapandemins skatteanstånd. | Nytt på AC. | Frågespalt. | Profil: Andreas Molander. | Läs Ackordscentralen Nyheter nr 4 2021 här.

Ackordscentralen Nyheter nr 3 2021
Ur innehållet: Spretig detaljhandel i spåren av pandemin. | Rekonstruktionen blev en nytändning för BTH Bygg. | Brett stöd för ny rekonstruktionslag. | Mervärdesskatt i offentligt ackord. | Nytt på AC. | Frågespalt. | Analysgrupp: Likvidation. | Läs Ackordscentralen Nyheter nr 3 2021 här.

Ackordscentralen Nyheter nr 2 2021
Ur innehållet: Pandemin gör oss till ofrivilliga innovatörer – intervju med Kjell A Nordström. | Mångmiljardbelopp i utestående skattefordringar. | Det skatterättsliga företrädaransvaret – Ackordscentralens remissvar. | Studio AC. | Rättsnytt | Mindre ändringar i konkurslagen. | Nytt på AC. | Frågespalt. | Profil: Enar Folkesson. | Läs Ackordscentralen Nyheter nr 2 2021 här.

Ackordscentralen Nyheter nr 1 2021
Ur innehållet: Rekordrekonstruktionen avslutad – Nynas AB. | Ny rekonstruktionslagstiftning på gång. | Ny bok i skriftserien – Insolvensrättsliga utlåtanden II. | Välkommen till Studio AC | Nytt på AC. | Frågespalt. | Rättsnytt | Analysgruppen Allmän affärsjuridik. | Läs Ackordscentralen Nyheter nr 1 2021 här.

2020

Ackordscentralen Nyheter nr 4 2020
Ur innehållet: Ökad risk för bolagsplundrare i coronatider. | Ett mörkt år för idrottsrörelsen. | Val av rekonstruktör stor betydelse för rekonstruktionens utfall. | Nytt på Ackordscentralen. | Frågespalt. | Regeringen utreder det skatterättsliga företrädaransvaret. | Analysgruppen Konkursrelaterad straffrätt. |
Läs Ackordscentralen Nyheter nr 4 här.

Ackordscentralen Nyheter nr 3 2020
Ur innehållet: Ett dystert konjunkturläge med ett visst ljus i tunneln. | Hur har svensk ekonomi klarat krisen jämfört med andra länder? | Skriftserien – ett samarbete mellan Stiftelsen Ackordscentralen och Norstedts Juridik. | Vad händer vid utmätning? - åttonde boken i skriftserien. | Departementspromemorian Konkursförfarandet Ds 2019:31: förslagets innebörd samt Ackordscentralens remissvar. | Nytt på Ackordscentralen. | Frågespalt. | Analysgruppen Konkursrelaterad associationsrätt. |
Läs Ackordscentralen Nyheter nr 3 här.

Ackordscentralen Nyheter nr 2 2020
Ur innehållet: Historiska stödpaket till näringslivet. | En konkursvåg utan dess like. | Globala näringslivet hårt drabbat. | Vissa branscher jobbar för högtryck – trots corona. | Ackordscentralens kritik mot regeringens stödpaket. | Möt Ackordscentralen nya styrelseordförande Bertil Hult. |
Läs Ackordscentralen Nyheter nr 2 här.

Ackordscentralen Nyheter nr 1 2020
Ur innehållet:  Handeln – en bransch i stor förändring. | Ett hinder i konkursförvaltningen. | Små företag agerar banker åt större företag. | Inför Stiftelsen Ackordscentralens Dag 2020: intervju med styrelseordförande Peter Lindblad. | Rättsnytt. | Mingelbilder från Ackordscentralen Norrlands flytt. | Nytt på AC. | Frågespalt. | Analysgrupp – Konkursrelaterad arbetsrätt. |
Läs Ackordscentralen Nyheter nr 1 här.

2019

Ackordscentralen Nyheter nr 4 2019
Ur innehållet:  Tufft år för köttbranschen. | Framtidens hållbara och konkurrenskraftiga företagande. | Hearing angående nya EU-direktivet. | Näringsförbud: I svensk rätt, utländsk rätt och Europarätten – ny bok i skriftserien. | Fenixdagen i Malmö. | Rättsnytt. | Nytt på AC. | Frågespalt. | Analysgrupp – Konkursrelaterad miljörätt. |
Läs Ackordscentralen Nyheter nr 4 här.

Ackordscentralen Nyheter nr 3 2019
Ur innehållet: Första vågen av problemkrediter bland svenska företagsobligationer. | Bolag i rekonstruktion diskrimineras vid offentlig upphandling. | Får man häva avtal vid rekonstruktion? | Skilj mellan avräkning och kvittning. | Nya EU-direktivet – ett referat. | Nytt på AC. | Frågespalt. | Analysgrupp – Återvinning och sakrätt. |
Läs Ackordscentralen Nyheter nr 3 här.

Ackordscentralen Nyheter nr 2 2019
Ur innehållet: Top-Toy – den hittills största, gränsöverskridande konkursen. | EU-direktivet om rekonstruktion och effektivare insolvenshantering. | Nya lagen om penningtvätt. | Ny bok i skriftserien - Preskription av skattefordringar. | Nytt förslag från StyrelseAkademien kan öppna för fakturering av styrelsearvoden. | Nytt på AC. | Frågespalt. | Profil – Kenneth Nilsson. |
Läs Ackordscentralen Nyheter nr 2 här.

Ackordscentralen Nyheter nr 1 2019
Ur innehållet: Insolvensrättsligt Forum – en mötesplats över yrkesrollerna. | Återkommande ämnen under Insolvensrättsligt Forum. | Styrelseansvar och luriga ackordsfrågor - sammanfattning av programpunkterna. | REKON – en betydelsefull påverkare inom rättsområdet. | Vad tycker forumets deltagare? | Ny lag om entreprenörsansvar i byggbranschen | Nytt på AC. | Frågespalt. | Rättsnytt | Profil – Branka Stojkovic. |
Läs Ackordscentralen Nyheter nr 1 här.

2018

Ackordscentralen Nyheter nr 4 2018
Ur innehållet:  Att vara ”målvakt” – ett allvarligt brott med lindrig påföljd – Stefan Lundberg, chefsåklagare på EBM, intervjuas. | Ny bok i skriftserien – Hans Ödén på Ackordscentralen en av författarna. | Ackordscentralen bjöd in styrelsenätverket Boarding For Success. | 10 år sedan Lehman Brothers. | Ny EU-dom om moms vid ackordsuppgörelser. | Nytt på AC. | Frågespalt. | Profil – Barbro Magnusson. |
Läs Ackordscentralen Nyheter nr 4 här.

Ackordscentralen Nyheter nr 3 2018
Ur innehållet:  Ansvar för styrelse i aktiebolag – Hans Ödén redogör. | Köp från ”byggande styrelse” – grisen i säcken eller trygg affär? | Översyn av det skatterättsliga företrädaransvaret. | En digitaliseringsexpert räcker inte. | Frågespalt. | Nytt på AC. | Har styrelsen en plikt att försätta bolaget i konkurs? | Profil – Mikael Kubu. |
Läs Ackordscentralen Nyheter nr 3 i pdf-format

Ackordscentralen Nyheter nr 2 2018
Ur innehållet: Ljus framtid med vissa orosmoment – intervju med Anders Borg, styrelseproffs och före detta finansminister. | Bildcollage från Stiftelsen Ackordscentralens Dag. | Mikael Kubu skriver för Blendow Lexnova. | Nytt på Ackordscentralen. | Referat från IFFR hearing samt ny bok inom insolvens ”Ackord”. | Affärsjuridik i Norrland. | Profil – Marie Wiman.
Läs Ackordscentralen Nyheter nr 02 2018 i pdf-format

Ackordscentralen Nyheter nr 1 2018
Ur innehållet: Hyresgästerna de stora förlorarna – intervju med Stellan Lundström, professor i fastighetsekonomi på KTH samt Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna. | Byggindustrin ännu inte påverkad av bomarknad på nedgång. | Intervju med styrelseordförande Peter Lindblad inför Stiftelsen Ackordscentralens Dag. | Rättsnytt. | Köpcentrumdöden en myt. | Vi behöver en bostadskrasch och vi behöver den nu – professor Hans Lind. | Profil – Peter Lindblad. | Rättsnytt.
Läs Ackordscentralen Nyheter nr 01 2018 i pdf-format

2017

Ackordscentralen Nyheter nr 4 2017
Ur innehållet: Skulderna fördubblade i jordbruket – intervju med agronom Lars-Erik Lundkvist på LRF. | Risk- och framtidsspaning med Lantmännen och Landshypotek Bank. | Omvärlden styr det svenska mjölkpriset. | Rekonstruktion av lantbruk. | Bilder från Ackordscentralens höstmingel och Fenixdagen. | EU-stöd får pantsättas vid banklån. | Cecilia Hermansson om framtida kriser. | Profilen – Erik Osvald.
Läs Ackorscentralen Nyheter Nr 04 2017 i pdf-format

Ackordscentralen Nyheter nr 2 2017
Ur innehållet: Följderna av den slopade revisionsplikten – intervju med Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Eva Håkansson. | FAR, Srf konsulterna samt Ackordscentralen kommenterar den slopade revisionsplikten. | Föränderlig värld kräver mer av styrelsen – ny digital skrift från StyrelseAkademien. | Invigningsmingel hos Ackordscentralen Malmö | Professorerna överens – Vi måste byta perspektiv i Sverige. Intervju med professor Rolf Dotevall samt professor Mikael Möller. | Profilen – Emma Lövgren.
Läs Ackordscentralen Nyheter Nr 03 2017 i pdf-format

Ackordscentralen Nyheter nr 1 2017
Ur innehållet: Överdrifter riskerar framtiden – Peter Öfverman, ny vd för Ackordscentralen Syd AB. | Nytt på Ackordscentralen. | Kommunalt obestånd – Jan Kallberg, disputerad statsvetare och jurist redogör för möjliga framtida scenarion. | Referat från Insolvensrättsligt Forum. | StyrelseAkademiens roll i en föränderlig värld. | Konkursföretagarnas förening vill prata mer om failing business. | Ackordscentralens remissvar angående Entreprenörskapsutredningen. | Ackordscentralens remissvar angående EU-direktiv om vissa insolvensfrågor. | Rättsnytt | Profilen – Bertil Hult, styrelseledamot.
Läs Ackorscentralen Nyheter Nr 02 2017 i pdf-format

Ackordscentralen Nyheter nr 1 2017
Ur innehållet: Överdrifter riskerar framtiden – Peter Öfverman, ny vd för Ackordscentralen Syd AB. | Nytt på Ackordscentralen. | Kommunalt obestånd – Jan Kallberg, disputerad statsvetare och jurist redogör för möjliga framtida scenarion. | Referat från Insolvensrättsligt Forum. | StyrelseAkademiens roll i en föränderlig värld. | Konkursföretagarnas förening vill prata mer om failing business. | Ackordscentralens remissvar angående Entreprenörskapsutredningen. | Ackordscentralens remissvar angående EU-direktiv om vissa insolvensfrågor. | Rättsnytt | Profilen – Bertil Hult, styrelseledamot.
Läs Ackordscentralen Nyheter Nr 01 2017 i pdf-format

2016

Ackordscentralen Nyheter nr 4 2016
Ur innehållet: Viktigaste förslaget försvann i Entreprenörskapsutredningen – Pontus Braunerhjelm, ordförande, och Annina Persson, professor i civilrätt vid Örebro universitet och utredningssekreterare uttalar sig. | Kronofogdemyndigheten vet för lite om människorna i sina register - nya rikskronofogden Christina Gellerbrant Hagberg. | Bildreportage från JUC:s första nätverksträff. | Livskraftiga företag kan fortleva utan att drabbas av företrädaransvar – replik på artikeln ”Företrädaransvaret näringslivsskadligt” i Ackordscentralen Nyheter nr 3, 2016. | Nytt på Ackordscentralen. | Obeståndsrätt och lönefordringar – 3:e boken i skriftserien. | Bildreportage från Ackordscentralens höstmingel med stipendieutdelning. | Profilen – Erik Wendel. | Inbjudan till Insolvensrättsligt Forum 2017.
Läs Ackordscentralen Nyheter Nr 04 2016 i pdf-format

Ackordscentralen Nyheter nr 3 2016
Ur innehållet: Hotet mot detaljhandeln – Martin Lindgren och Fredrik Kolterjahn på JLL analyserar e-handeln och den traditionella handeln. | Uthängd – Mikael Kubu i öppet brev till kreditvärderingsinstituten. | Ny tidning inom obestånd. | Företrädaransvaret näringslivsskadligt – replik på Skatteverkets artikel i Ackordscentralen Nyheter nr 2, 2016. | Erik Wendel och Lars Zetterberg skriver om vilka lönegarantifordringar som omfattas av ett ackord. | Unik SKOP-undersökning om attityder till konkurs. | Profilen – Elin Sjörén. | RättsNytt.
Läs Ackordscentralen Nyheter Nr 03 2016 i pdf-format

Ackordscentralen Nyheter nr 2 2016
Ur innehållet: Saab-arvet är fortfarande svenskt – Kai Johan Jiang, vd och huvudägare i Nevs. | Bildreportage från Stiftelsen Ackordscentralens Dag 12 april 2016. | Nytt nätverk för obeståndsjurister. | Skatteverket om företrädaransvaret. | Skatteverket som borgenär – ny bok i Stiftelsen Ackordscentralens och Wolter Kluwers skriftserie. | Diplomkurs i styrelseansvar hos Ackordscentralen. | Profilen – Anna Tornberg. | RättsNytt.
Läs Ackordscentralen Nyheter nr 2 2016 i pdf-format

Ackordscentralen Nyheter nr 1 2016
Ur innehållet: ”Checklistan”, för att undvika konkurs – Peter Norman, styrelseproffs från finansbranschen. | Stiftelsen Ackordscentralens Dag 12 april 2016 – intervju med Peter Lindblad, ordf i Stiftelsen inför årets event. | Onödiga rättsprocesser efter Skatteverkets beslut – Erik Hellström. | Redovisnings- och revisionsbranschen rustar för framtiden – Bengt Skough, FAR. | Borgensmans eventuella fordran i konkurs – Enar Folkesson. | Boksignering med Mikael Möllers premiärbok i Stiftelsen Ackordscentralens och Wolter Kluwers skriftsserie. | Profilen – Malin Olsson.
Läs Ackordscentralen Nyheter nr01 2016 i pdf-format

2015

Ackordscentralen Nyheter nr 4 2015
Ur innehållet: TEMA SRF KONSULTERNA. Allt vitare i 350.000 bolag – ”Fusket har minskat”, menar Fredrik Dahlberg, förbundsdirektör på Srf konsulterna. | Momskrångel skapar ny specialistbransch – intervju med Fredrik Erneholm och Therese Walerholt, EY. | Ackordscentralen Syd – Malmö, Lund och Kristianstad går samman. | Ackordscentralen föreläsare vid Fakultetsutbildning | Lansering av nya skriftserie – först ut är Mikael Möllers ”Insolvensrättsliga utlåtanden” den 2 februari. | Rekonstruktionspraxis – lönegaranti | Stipendieutdelning i Stockholm | Profilen – Andreas Byström.
Läs Ackordscentralen Nyheter Nr 04 2015 i pdf-format

Ackordscentralen Nyheter nr 3 2015
Ur innehållet:TEMA REKONSTRUKTION. | ”Laddat och överhopat med fördomar” – intervju med Christer Lindberg, tidigare Dannemora Mineral och vd ALMI Stockholm. | Skam och okunskap skapar onödiga konkurser – svenska företagsstyrelser behöver mer kunskap visar StyrelseAkademiens undersökning. | Case-inriktad kioskvältare i sikte – Mikael Möller om sin nya bok i Stiftelsen Ackordscentralens & Norstedts Juridiks skriftserie | Debattinlägg av Rolf Åbjörnsson om specialdomstolar. | ”OW Bunker borde aldrig ha noterats” – Jakob Skouboe, journalist och författare. | Profilen – Karin Langer.
Läs Ackordscentralen Nyheter Nr 03 2015 i pdf-format

Ackordscentralen Nyheter nr 2 2015
Ur innehållet: ”Vi försöker hitta ett flexibelt system som passar fler företag” – samtal mellan Mikael Kubu och professor Annina H. Persson, sekreterare i Entreprenörskaps- utredningen. | Det behövs fler verktyg i verktygslådan – Hans Ödén om rekonstruktionslagstiftningen | Bitcoins in på Stockholmsbörsen. Egendom, tillgång eller lokal valuta? | Våga exportera – KFF vill få fler företag att kreditförsäkra sig | Ackordscentralen Norrland 20 år – bilder från jubileumsseminariet | Nätverksträff för unga obeståndsjurister i Stockholm | Profilen – Nina Lundgren.
Läs Ackordscentralen Nyheter Nr 02 2015 i pdf-format

Ackordscentralen Nyheter nr 1 2015
Ur innehållet: Europa behöver finansiering och tydliga regler för krishantering – Bo Becker, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Kommentar av Jörgen Kennemar, Swedbank. | Resolution – en ny metod för att hantera banker i kris. – Daniel Wenne om remissvaret. | Nytt samarbete med StyrelseAkademien stärker styrelser. | Betänkande F-skuldsanering – en möjlighet till nystart för seriösa företagare. | Ackordscentralen Norrland 20 år – seminarium med Göran Grosskopf. | Superförmånsrättens kraft att rädda värden – Insolvensrättsligt Forum 2015. |
Profilen – Ann-Christine Halén.
Läs Ackordscentralen Nyheter Nr 01 2015 i pdf-format

2014

Ackordscentralen Nyheter nr 4 2014
Ur innehållet: Företagsobligationer – från AAA till konkurs – Louis Landeman och Gabriel Bergin nya bok om kreditmarknaden. Kommentar av David Ullenius, Proventus | Nordiska Insolvensnätverket – Ny gränsöver- skridande rekommendationssamling | Konkurslagens granskningsmannainstitut – Enar Folkesson | Välbesökt kurs om insolvensrätt i Malmö | Höstmingel med föredrag och stipendieutdelning i Stockholm | Inbjudan till Insolvensrättsligt forum 2015 | Profilen – Hans Ödén.
Läs Ackordscentralen Nyheter Nr 04 2014 i pdf-format

Ackordscentralen Nyheter nr 3 2014
Ur innehållet: Detroit i jättekonkurs, över 18 miljarder USD saknas – intervju med David Heiman, advokat på Jones Day. | Kan en svensk kommun gå i konkurs? – Annina H. Persson, professor Örebro universitet | Informella rekonstruktioner – Johan Nordström, EY, och Jonas Rickardsson, PwC | Skatteverkets replik till Hans Ödéns artikel Lönegaranti till anställda idrottsutövare. | Samarbete mellan Norstedts Juridik och Ackordscentralen – utgivning av insolvensrättslig skriftserie | Vad hände sedan? Stiftelsen Ackordscentralen stipendiater berättar. | Profilen – Kenneth Strömbeck.
Läs Ackordscentralen Nyheter Nr 03 2014 i pdf-format

Ackordscentralen Nyheter nr 2 2014
Ur innehållet: Tema Stiftelsen Ackordscentralens Dag.  | Uppgörelsen som fick SAS att lyfta igen – intervju med Mats Lönnkvist, SAS chefsjurist | Mingelbilder från Stiftelsen Ackordscentralens Dag 2014. | Behovet av en tydlig resolutionsmekanism för banker i kris – Daniel Wenne Ackordscentralen Stockholm | Betänkandet Överskuldsättning i kreditsamhället (SOU 2013:78) | Lönegaranti till anställda idrottsutövare – Hans Ödén | Nya Profiler i Stiftelsen Ackordscentralens styrelse – Suzanne Richter och Sten-Anders Gustafsson.
Läs Ackordscentralen Nyheter Nr 02 2014 i pdf-format

Ackordscentralen Nyheter nr 1 2014
I detta nummer: Bronsstädet, riskkapitalbolag som gör affärer av obestånd ”Svenska bolag söker hjälp för sent” – Martin Hansson, vd | Riskkapitalbolagen nobbar obestånd – Gabriel Urwitz, ordförande i Svenska Riskkapitalföreningen | Nya sätt att göra affärer av obestånd – Marcus Johansson och Sofie Viktorsson, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå | Företag i obestånd – vilka momsrisker tar du? – Mats Holmlund och Pär Sundberg, Skeppsbron Skatt | Hämtning till bouppteckningsförrättning – verklighet eller papperstiger? – Hans Ödén | Stiftelsen Ackordscentralens Dag – Peter Lindblad, styrelseordförande.
Läs Ackordscentralen Nyheter Nr 01 2014 i pdf-format

2013

Ackordscentralen Nyheter nr 4 2013
Största advokatkonkursen i USA – mer skruvad än en riktig såpa. Intervju med Jonathan A. Mitchell från Zolfo Cooper, konkursförvaltare för Dewey & LeBoeuf | Bankernas strategier för problemkrediter – Stefan Skeppstedt | Avskaffande av traditionsprincipen? – Hans Ödén | Ny normgivning påverkar styrelsens skyldigheter enligt ABL – M Nilsson, J Linder, Grant Thornton | Stiftelsen Ackordscentralens höstmingel med stipendieutdelning och föredrag om Prosolvia.
Läs Ackordscentralen Nyheter Nr 04 2013 i pdf-format

Ackordscentralen Nyheter nr 3 2013
Ur innehållet: Temanummer Prosolvia. Rekordskadestånd till Prosolvias konkursbo. Intervju med Lars Zetterberg, Prosolvias konkursförvaltare | Intervju med konkursboets företrädare Ulf Mellqvist och Michael Frie, Bird & Bird Advokat | Debatt – Dan Brännström, FAR och Carl Svernlöv, Baker & McKenzie | Rolf Dotevall, professor i handelsrätt om domen | Hans Öden – Remissvar En mer rationell konkurshantering | Ackordscentralen Väst i Borås firar 25-årsjubileum – mingelbilder | Profilen – Peter Björnram
Läs Ackordscentralen Nyheter  nr03 2013 i pdf-format

Ackordscentralen Nyheter nr 2 2013
Ur innehållet: Svensk rekonstruktionslagstiftning får bra betyg – rekonstruktören Stephen J. Taylor, som ansvarade för SAAB:s omorganisering, samtalar med Mikael Kubu i London | Förslag för en mer rationell konkurshantering | Remissvar om insolvensförordningen | Tillståndsfrågor vid konkurs | Nya molnbaserade Garanti-XL | Nätverksträff i Stockholm
Läs Ackordscentralen Nyheter Nr 02 2013 i pdf-format

Ackordscentralen Nyheter nr 1 2013
Ur innehållet: Norsk Tillitsmann – Trustee, på investerarnas sida | Bedrägerierna med lönegarantier ökar, intervju med Anna Thelander, Kronofogden | EU-kommissionens förslag till ändring i Insolvensförordningen | Tre av fyra nystartade aktiebolag väljer bort revisor | Insolvensrättsligt Forum 2013 | Nytt kontor i Kristianstad.
Läs Ackordscentralen Nyheter Nr 01 2013 i pdf-format

2012

Ackordscentralen Nyheter nr 4 2012
Ur innehållet: Danmark – Bra affär när staten räddar danska banker | Så ska EU bemästra framtida bankkriser | Mikael Ivarsson – Lucka i återvinningsförbud avseende betalningar till skatteverket | Erik Saers, vd på Swedish Trustee, om företagsobligationer – ett vinnar-vinnar-koncept | Höstmingel på Hotel Diplomat med föredrag om Nevs köp av Saab Automobil.
Läs Ackordscentralen Nyheter  Nr 04 2012 i pdf-format

Ackordscentralen Nyheter nr 3 2012
Ur innehållet: Intervju med Caroline Sundewall, styrelseproffset som vågar gå sin egen väg | Mikael Ranggård om styrelseledamotens personliga ansvar | Rolf Dotevall: Countermine – en skärpning av informationsansvaret för aktiemarknadsbolag? | Bra företag ska rekonstrueras utan konkurs | Ackordet som räddade KMW Energi | Kurser i kredit- och obeståndsrätt.
Läs Ackordscentralen Nyheter Nr 03 2012 i pdf-format

Ackordscentralen Nyheter nr 2 2012
Ur innehållet: Bl.a. Konkursdomarens roll i Enron, WorldCom och Chrysler. Tore Gissin om den svenska konkursdomarens roll. Betalning av banklån under rekonstruktion. Värdering av säkerhetsmassa vid rekonstruktion.
Läs Ackordscentralen Nyheter Nr 02 2012 i pdf-format

Ackordscentralen Nyheter Nr 1 2012
Ur innehållet: Swedish Trustee ska blåsa liv i marknaden för företagsobligationer. Ragnar Sjoner, vd för Norsk Tillitsmann och Ackordscentralens vd Mikael Kubu samtalar om Norsk Tillitsmanns och Stiftelsen Ackordscentralens nya gemensamma bolag | Den svenska marknaden för företagsobligationer | Daniel Sachs, Proventus – Institutionerna bör öka sin kunskap | André Andersson, Mannheimer Swartling – Nu händer det mycket, överallt.
Läs Ackordscentralen Nyheter Nr 01 2012 i pdf-format

2011

Ackordscentralen Nyheter Nr 4 2011
Ur innehållet: Marc Udink, generalsekreterare för ”European restructuring and insolvency specialists” talar med Ackordscentralens vd Mikael Kubu om harmoniseringen av insolvenslagstiftningen i Europa | Nordiska rekonstruktionsregler – jämförande studie av nordiska länderna och Baltikum | Forum shopping | Betalning av gamla skulder under företagsrekonstruktion | Så räddade ackordet småländska Proton.
Läs Ackordscentralen Nyheter Nr 04 2011 i pdf-format

Ackordscentralen Nyheter Nr 3 2011
Ur innehållet: Intervju med Mikael Carlson, SRF:s förbundsordförande och Mikael Kubu, vd för Ackordscentralen – Förändringens vindar blåser över SRF | Rekonstruktionsfrågor i praktiken | Avträdande styrelseledamots betalningsansvar enligt 25 kap 18 § ABL | Revisors granskning av kontrollbalansräkning | Förmånsrätten för revisorers och redovisningskonsulters fordringar.
Läs Ackordscentralen Nyheter nr03 2011 i pdf-format

Ackordscentralen Nyheter Nr 2 2011
Ur innehållet: Intervju med Bo Lundgren, Riksgälden och Mikael Kubu, vd för Ackordscentralen – Statens "rekonstruktör" möter Ackordscentralens | Rekonstruktionsfrågor i praktiken | Vår syn på "Ett samlat insolvensförfarande" | Fallet Fabec kan fälla SAAB | Kontrollbalansräkning i stiftelser | Styrelseledamots ansvar mot bakgrund av händelserna i HQ Bank | Kan aktier vara företagshypoteksegendom?
Läs Ackordscentralen Nyheter Nr 02 2011 i pdf-format

Ackordscentralen Nyheter Nr 1 2011
Ur innehållet: Intervju med Mannheimer Swartlings ordförande Biörn Riese och Mikael Kubu, vd för Ackordscentralen – bygg förtroende och undvik rasrisk | Rekonstruktionsfrågor i praktiken | Årets belönade examensuppsatser | Ny bok om ekonomisk brottslighet i konkurser | Höjd stämpelskatt för juridiska personers fastighetsköp.
Läs Ackordscentralen Nyheter Nr 01 2011 i pdf-format

2010

Ackordscentralen Nyheter Nr 1 2010
Ur innehållet: Intervju med Fars generalsekreterare, Dan Brännström och Mikael Kubu, vd för Ackordscentralen – ett ljus i tunneln | En våg av konkurser tror revisorerna om regeringens uppskov | Allt fler studenter söker Ackordscentralens stipendier | Om kontrollbalansräkning i företagsrekonstruktioner | Vi svarar på dina frågor om företag i kris.
Läs Ackordscentralen Nyheter Nr 01 2010 i pdf-format