Ansvarig utgivare och friskrivning

Allt material på denna hemsida är endast avsett som allmän information. Innehållet är inte uttömmande och skall inte ersätta individuell rådgivning. Har ni juridiska eller ekonomiska frågor kan ni kontakta närmaste Ackordscentral.

Ansvarig utgivare är Lars Zetterberg, Ackordscentralen Väst AB.
Hemsidan drivs av AC-Gruppen AB, 556454-0358, Stockholm.
Adress: Strandvägen 35, 114 56 Stockholm.

Länkar till andra hemsidor är endast för information och vi ansvarar inte för material på dessa hemsidor.