Fråga oss: Ska jag avlägga ed vid tingsrätten?

Mitt bolag är försatt i konkurs och jag har blivit kallad till konkursförvaltaren för att bekräfta konkursbouppteckningen. Ska jag inte avlägga ed vid tingsrätten?

Svar:
Den 1 juli 2021 skedde det en lagändring i konkurslagen, enligt vilken edgångssammanträdet vid tingsrätten ersattes av ett bouppteckningssammanträde hos konkursförvaltaren. I stället för att avlägga en ed vid rätten ska du således under ett sammanträde hos förvaltaren skriftligen bekräfta att bouppteckningen är riktig såvitt du känner till. Ett sådant sammanträde kan också hållas via videolänk om gäldenärens bekräftelse kan göras digitalt, till exempel genom BankID. Förvaltaren kan dock i stället för att hålla ett bouppteckningssammanträde begära att gäldenären ska kallas till ett edgångssammanträde vid tingsrätten för att avlägga ed. Detta kan bli aktuellt om gäldenären till exempel inte inställer sig till ett bouppteckningssammanträde.

Hans Ödén, rekonstruktör och konkursförvaltare

Vill du ställa en fråga? Mejla den i så fall till info@ackordscentralen.se