Begrepp relaterade till obestånd

Vad betyder borgenär och gäldenär, och vad innebär lönegaranti? I vår ordlista förklaras dessa och många andra begrepp relaterade till obestånd. Du hittar ordlistan här.