Ackordscentralen rådgivare i mångmiljardaffär

Ackordscentralen har medverkat som rådgivare i en affär värd USD 930 000 000 när 51 % av aktierna i NEVS såldes till Evergrande Group i Kina. Syftet med aktieköpet i NEVS är att göra bolaget till en global ledare inom smarta och hållbara transporter. Ackordscentralens team har bestått av Mikael Kubu, Lars Zetterberg och Kenneth Nilsson.

Läs mer här i pressmeddelandet från NEVS.

Affärsjuridik i Norrland

Handläggning av konkurser och företagsrekonstruktioner utgör kärnan i Ackordscentralens verksamhet. Men Ackordscentralen Norrland med kontor i Umeå, har alltsedan företaget grundades 1994 även haft en affärsjuridisk verksamhet som drivits parallellt med den obeståndsrättsliga verksamheten.

– Vi arbetar med företagsjuridik, säger Anders Bergman, som är vd på Ackordscentralen Norrland. Inom detta ryms såväl traditionell affärsjuridik som obeståndsrätt. Alltsedan vi startade verksamheten 1994 har vi haft jurister med erfarenhet av och intresse för affärsjuridik. Det har därför varit naturligt att även ha med detta arbetsområde i vår verksamhet.

Olika erfarenheter bidrar till bredd
– Genom vår inriktning mot både affärsjuridik och obestånd utvecklar vi ständigt vår kompetens, säger Andreas Byström, som är jurist vid Ackordscentralen Norrland. Det blir en korsbefruktning där båda dessa delar av vår verksamhet har nytta av den andra.

Samtliga jurister vid Ackordscentralen Norrland har utifrån sina tidigare erfarenheter kompetens inom olika specialområden, något som bidrar till verksamhetens bredd.

– Andreas Byström, med bakgrund som advokat på en affärsjuridisk byrå, har under senare år framförallt arbetat med större transaktioner avseende företag och fastigheter, berättar Anders Bergman. Fredrik Sundin har specialistkompetens inom bolagsrätt, och Andreas Molander biträder ett flertal fastighetsägare inom hyresjuridik. Mathias Bergström har en tidigare bakgrund som domare vid allmän domstol och engageras ofta i kommersiella tvister.

Jämnt flöde av ärenden
Att syssla med både traditionell affärsjuridik och obeståndsrätt innebär också ett någorlunda jämnt inflöde på uppdrag under en konjunkturcykel. När konjunkturen är stark så minskar behovet av obeståndsrättsliga tjänster men då syns en ökning av de affärsjuridiska uppdragen. Vänder sedan konjunkturen och antalet konkurser och företagsrekonstruktioner ökar så sker detta ofta samtidigt som de affärsjuridiska uppdragen blir något färre.

– Uppdragen inom affärsjuridik och obestånd fungerar som kommunicerande kärl, säger Anders Bergman.

Den norrländska konjunkturen är för närvarande mycket stark och det finns stor investeringsvilja i näringslivet.

– Det märks framförallt genom att efterfrågan på våra affärsjudiska tjänster är mycket god, säger Andreas Byström.

Ackordscentralen Norrlands affärsjuridiska klienter är framförallt små och medelstora företag i Västerbotten, men även företag i andra delar av Sverige är återkommande klienter.

– Vi ser nu positivt på att inom kort få förstärka vårt kontor med ytterligare en jurist. Vi har en ny medarbetare som börjar hos oss i juni, och vi blir då totalt sex jurister på kontoret i Umeå, avslutar Anders Bergman.

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 2 2018