Remissvar: Ökad kontroll vid utbetalning av den statliga lönegarantin

Stiftelsen Ackordscentralen ("Ackordscentralen") har beretts tillfälle att lämna remissvar på utkast till lagrådsremiss Ökad kontroll vid utbetalning av den statliga lönegarantin.

Eftersom regeringen nyligen har tillsatt en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av den statliga lönegarantin, vilken ska innefatta att Skatteverket även ska överta konkursförvaltarens och rekonstruktörens beslut om lönegaranti, anser Ackordscentralen att ändringar i lönegarantilagen bör avvakta denna utredning. I annat fall är risken uppenbar att de nu föreslagna ändringarna endast kan komma att gälla under en mycket begränsad tid, dessutom med onödiga kostnader i form av nya IT-system.

Ackordscentralens remissvar berör även Utbetalningarna, Kontrollen vid utbetalning samt Konsekvenser. Läs remissvaret i sin helhet här.