En ny lag om företagsrekonstruktion - lagrådsremiss

Nu har lagrådsremissen för den nya rekonstruktionslagstiftningen kommit. I all väsentlighet går regeringen på utredningens förslag, och de justeringar som föreslås är i många fall klargörande i förhållande till utredningens förslag. Den separata delen om offentlig skulduppgörelse tas bort och det föreslås bara en lag – En ny lag om företagsrekonstruktion.

Avsikten är att den nya lagen ska träda i kraft 1 juli 2022.

Ta del av lagrådsremissen i sin helhet här.