Har du koll på vad som gäller för företrädaransvar och coronapandemins skatteanstånd?

Visste du att Skatteverket har intagit en lite mildare hållning till företrädaransvar för skatter med ”corona-anstånd”. – Ett ganska oväntat ställningstagande tycker jag, men välkommet för de företagare som har svårt att få ihop ekonomin efter pandemin, säger Ann-Christine Halén, konkursförvaltare och rekonstruktör på Ackordscentralen Syd.

Det är allmänt känt att företagare som inte betalar bolagets skatter och avgifter riskerar att få betala skatteskulden privat, i egenskap av företrädare för bolaget. Men för tillfälliga skatteanstånd under pandemin har Skatteverket bestämt att göra ett undantag (gäller tillfälliga betalningsanstånd för arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms). Företrädare kommer inte att krävas på betalning för bolagets skuld vid anståndstidens utgång. Det är en huvudregel, som kan frångås om företrädaren ”uppenbart utnyttjat möjligheterna till att beviljas ett tillfälligt anstånd helt i strid med syftet med anståndsbestämmelserna”. Läs mer i Skatteverkets ställningstagande 2021-02-05, dnr 8-723825.

Under våren 2022 beräknas ett stort antal tillfälliga skatteanstånd upphöra. I syfte att ge företagarna ytterligare respit vill Regeringen införa en förlängning av anståndstiden med upp till ytterligare 15 månader. Men förlängningen förutsätter avbetalning under den förlängda anståndstiden. Förlängningen planeras börja gälla i mars 2022. Om Skatteverkets inställning till företrädaransvar för tillfälliga skatteanstånd förblir oförändrat trots eventuell förlängning återstår att se, men tillsvidare har Skatteverket som huvudregel inte tänkt kräva betalt av företrädare när det gäller ”corona-anstånden”.

Ur Ackordscentralen  Nyheter nr 4 2021

Text: Ann-Christine Halén, Ackordscentralen Syd AB
Bild: Unsplash