Anna Jeans & Mode AB

559213-3598

Anna Jeans & Mode AB, 559213-3598, försattes i konkurs vid Göteborgs tingsrätt den 18 januari 2021. Bolaget har under butiksnamnet Jeansbolaget bedrivit försäljning av jeans och kläder samt närliggande produkter från en butikslokal på Frölunda Torg.

Bolaget har ett större varulager bestående av nya kläder från olika märken vilka köpts in under 2020. Bolaget sysselsatte vid konkursutbrottet utöver Bolagets ställföreträdare även två deltidsanställda.

Konkursboet infordrar härmed anbud på verksamheten i sin helhet eller delar av den. Anbud ska skriftligen – per post eller e-post vara konkursförvaltningen tillhanda senast måndag den 25 januari 2021, kl. 12.00. Konkursförvaltaren förbehåller sig fri prövningsrätt samt rätt att sälja egendomen underhand före anbudstidens utgång.

 

För ytterligare information och anbudsunderlag kontakta Sebastian Lundborg, 031‑10 54 69,

Sebastian.Lundborg@ackordscentralen.se.

Vanliga frågor och svar