ATSEL AB, t.b. Elsta Sweden AB

556980-2340

ATSEL AB, t.b. Elsta Sweden AB, 556980-2340, försattes i konkurs vid Borås tingsrätt den 15 januari 2021. Bolaget bedriver elektriskt installationsarbete och montering av el och automationsskåp och förser svensk industri och offentlig sektor med material inom området styr- och elkraft. Verksamheten bedrivs från förhyrda lokaler på Industrigatan 12 i Borås.

Vid konkursutbrottet var sex personer anställda i Bolaget.

Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2019 uppgick till 63 304 989 kr.

Konkursboet infordrar härmed anbud på verksamheten i sin helhet eller delar av den. Anbud skall skriftligen – per post, e-post – vara konkursboet/konkursförvaltningen tillhanda senast kl. 12.00 måndagen den 25 januari 2021. Fri prövningsrätt förbehålls för konkursförvaltaren liksom rätt att sälja egendomen underhand innan anbudstidens utgång.

För ytterligare information och anbudsunderlag kontakta Daniel Lindroth, 033-22 28 59, daniel.lindroth@ackordscentralen.se

Vanliga frågor och svar