Fiskhamnens Åkeri AB

556358-6519

Fiskhamnens Åkeri AB, 556358-6519, försattes i konkurs vid Göteborgs tingsrätt den 15 februari 2021. Bolaget bedriver åkeriverksamhet och transporterar kylvaror så som fisk och kött i ett område som sträcker sig från södra Sverige till Stockholm. Bolaget har driftställe i Göteborg och Jordbro.

Bolaget hade vid konkursutbrottet 39 anställda och redovisade 2019 en årsomsättning på cirka 69 489 000 kr.

Skriftliga anbud på verksamheten i sin helhet eller delar av den ska vara konkursförvaltningen tillhanda senast 22 februari 2021 kl. 15.00. Fri prövningsrätt förbehålls samt rätt att sälja egendomen underhand före anbudstidens utgång.

För ytterligare information och anbudsunderlag kontakta Elin Lindquist, 031‑10 54 59, elin.lindquist@ackordscentralen.se.

Vanliga frågor och svar