GardenStore Nordic AB

559055-4597

Bakgrund

 

GardenStore Nordic AB, 559055-4597, (”Bolaget”), försattes i konkurs den 6 september 2023 varmed Mikael Kubu, Ackordscentralen Stockholm AB, förordnades till konkursförvaltare.

Bolaget har bedrivit försäljning av trädgårdsrelaterade produkter med ett brett produktsortiment omfattande bland annat trädgårdsmaskiner, grillar och utemöbler. Försäljningen sker både med Bolagets egna varumärken och med välkända externa varumärken. Webblager och administration är beläget i Eskilstuna där Bolaget idag disponerar 6 300 kvm lageryta. Bolaget har bedrivit e-handel i Sverige sedan 2017, under 2019 lanserades Bolagets e-handel i Norge och därefter under 2022 skedde lanseringar i Tyskland, Danmark och Österrike. Majoriteten av försäljningen sker dock inom Sverige som utgör Bolagets största marknad.

Bolaget har genom att vara en komplett e-handel för allt som rör trädgård innehaft en unik marknadsposition. Investeringar omfattande 30 mkr har lagts på utveckling av

IT-plattformen och varumärken som under högsäsong genererar en trafik till Bolagets hemsida om över 20 000 besökare per dag. De gjorda investeringarna har resulterat i ett väletablerat varumärke, värdefull säljdata och en plattform med stor potential. Bolaget har detaljerad data som insamlats sedan år 2017 avseende försäljning och från senare år finns även lagrad marginalstruktur i olika nivåer ner på artikelnivå.

Avseende Bolagets ekonomiska ställning har Bolaget enligt senast upprättad årsredovisning, räkenskapsåret 2022, omsatt 216 mkr med ett negativt resultat om 48 mkr. För räkenskapsåret 2021 omsatte Bolaget 212 mkr.

Försäljningen har primärt skett online men Bolaget har även en fysisk butik belägen i Värmdö köpcentrum. Butikssortimenet är inriktad mot trädgårdsmaskiner och grillar med tillbehör. I butiken finns därtill verkstad för service och reparationer av trädgårdsmaskiner. Vinterförvaring av gräsklippare har därtill erbjudits. För mer information om produktsortiment och verksamheten se https://www.gardenstore.se/.

Vid konkursutbrottet pågick Bolagets verksamhet som bedrivits med ett 30-tal anställda. De anställda har sagts upp av konkursförvaltaren men arbetar förnärvarande kvar under uppsägningstid. Konkursboet upprätthåller således driften av e-handel och butik där utförsäljning nu sker.

Vad gäller Bolagets hyresavtal noteras att hyresavtal avseende webblager i Eskilstuna inte går att överta vilket innebär att lagret senast den 5 oktober 2023 måste hämtas från lagerlokalen. Vad vidare gäller hyresavtal avseende butikslokal torde detta vara möjligt att överta vilket dock kan fordra hyresvärdens godkännande.

Anbudsförfarandet

Konkursförvaltaren infordrar härmed bud på hela eller delar av Bolagets verksamhet.

Skriftligt anbud, med angivande av belopp i svenska kronor exklusive mervärdesskatt, ska vara konkursförvaltaren tillhanda senast den 20 september klockan 17.00 och lämnas genom e-post till maria.lansing@ackordscentralen.se.   Budgivning kan därefter komma att ske.

Visning av rörelsen hålls efter förfrågan. Förfrågan sker till Maria Lansing per

e-post maria.lansing@ackordscentralen.se.

Villkor

Konkursboet överlåter all egendom i befintligt skick med ansvarsfriskrivning för konkursboet. Det åligger således en köpare att genomföra erforderlig besiktning av egendomen i syfte att klarlägga exempelvis egendomens omfattning och att upptäcka eventuella fel och brister. Konkursboet reserverar sig mot eventuella fel som lämnas i denna text, i anbudsbilagor samt i övriga handlingar som tillhandahålls i samband med anbudsprocessen. Konkursboet reserverar sig också för eventuella skrivfel och eventuella ändringar som kan komma att ske i förhållande till nämnda information.

Konkursboet har fri prövningsrätt d.v.s. rätt att själv bestämma vilket anbud som sammantaget ska anses mest fördelaktigt för konkursboet. Vidare har konkursboet rätt till mellankommande försäljning under anbudsförfarandet, vilket innebär att överlåtelse av hela eller delar av rörelsen kan komma att ske innan utgången av anbudstiden. Försäljningsförfarandet kan komma att övergå till ett auktionsförfarande.

Ytterligare upplysningar kan erhållas vid förfrågan per e-post till maria.lansing@ackordscentralen.se.

Verksamheten innefattar

  1. Maskiner och inventarier m.m. enligt bilaga 1,
  2. Varulager per 2023-09-07, notera dock att försäljning löpande sker från lagret, enligt bilaga 2,
  3. Immateriella tillgångar och information om prenumeranter på nyhetsbrev, bilaga 3,
  4. Säljdata, bilaga 4
  5. IT-plattform, bilaga 5,
  6. Rätten att registrera snarlik firma,
  7. Rätten att överta befintliga avtal, t.ex. hyresavtal och leasingavtal, (villkorat av motpartens godkännande). Kan erhållas vid förfrågan.
  8. Årsredovisning avseende räkenskapsåret 2022, bilaga 6,
  9. Preliminära balans- och resultatrapport per 2023-07-31, bilaga 7 och bilaga 8

För ytterligare information se: https://www.budi.se/konkursanbud-gardenstore

 

 

 

Anbudsunderlag
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8
Lista över IP-tillgångar
Vanliga frågor och svar