HJ Art & Vido AB i konkurs

556535-1854

HJ Art & Vido AB, 556535-1854, försattes i konkurs den 16 januari 2019 av Umeå tingsrätt, varvid Anders Bergman vid Ackordscentralen Norrland AB utsågs till konkursförvaltare.

Det konkursförsatta bolaget äger 1 st byggsats innehållande resningsvirke för lösvirkeshus om 25 kvm, 1 st färdigmonterad isolerad modul 25 kvm (oinredd) samt 1 st färdigmonterad isolerad modul 25 kvm (oinredd) med extra fönster och fönsterdörr.

Konkursförvaltaren infordrar härmed anbud på lösvirkeshusen. Anbudsunderlag kan erhållas från Ackordscentralen Norrland AB på tfn 090-70 62 00 eller acnorrland@ackordscentralen.se.

Skriftligt anbud skall vara konkursförvaltaren Anders Bergman tillhanda senast torsdagen den 7 mars under nedan angiven adress eller e-postadress. Bud kan avse något eller samtliga lösvirkeshus. Fri prövningsrätt förbehålles. Visning kan ske i samråd med konkurshandläggaren Andreas Molander.

Vanliga frågor och svar