Konkursanbud restaurangrörelse Lycksele

Farouk Sadek med uppgiven firma Lias Restaurang försattes i konkurs 2021-02-26. Restaurangverksamheten har bedrivits i förhyrda lokaler i Lycksele.

Konkursförvaltaren infordrar härmed anbud avseende hela eller delar av rörelsen innefattande restauranginventarier och maskiner.

För erhållande av anbudsunderlag kontakta oss via e-post acnorrland@ackordscentralen.se

Anbud skall vara konkursförvaltaren Anders Bergman tillhanda genom e-post till ovan nämnda adress.

Vanliga frågor och svar