Lebab Väst AB

559169-4624

Lebab Väst AB, 559169-4624, försattes i konkurs vid Stockholms tingsrätt den 12 september 2019. Bolaget bedriver industribageri i hyrda lokaler i Alingsås med kunder över hela västsverige. Bolaget har en komplett maskinpark för verksamhetens ändamål som i full drift kan producera stora mängder bageriprodukter. Utöver detta finns övrig bakutrustning, inventarier, förbrukningsvaror samt 2 lastbilar.

I bolaget var vid konkursutbrottet ca 14 personer anställda. Senast upprättade preliminära resultatrapport visar en nettoomsättning på ca 4,5 milj kr. Bolaget har ännu inte upprättat årsredovisning.

Konkursboet infordrar härmed anbud på verksamheten i sin helhet eller delar av den. Anbud skall skriftligen – per post, e-post eller fax – vara konkursboet/konkursförvaltningen tillhanda senast kl. 12.00 tisdagen den 24 september 2019. Fri prövningsrätt förbehålls för konkursförvaltaren liksom rätt att sälja egendomen underhand innan anbudstidens utgång.

För ytterligare information och anbudsunderlag kontakta Clara Hult Lager, clara.hult.lager@ackordscentralen.se

 

Vanliga frågor och svar