Lekobox AB

559329-9307

Bakgrund

Lekobox AB (”Bolaget”) försattes i konkurs den 3 april 2023 av Södertörns tingsrätt, varvid Anna Engman, Ackordscentralen Stockholm AB, förordnades till konkursförvaltare.

Bolaget har bedrivit en hyrestjänst av leksaker. Kunder har kunnat välja att vara flexibla och behålla leksakerna så länge de velat eller få leksakerna bytta genom en månatlig prenumeration. Lekobox är ett hållbart sätt att hyra leksaker för barn mellan 0 och 6 år. Kärnan i verksamheten bygger på ett hyr-lek-byt-återanvänd-koncept. Enligt bolagets engelskspråkiga hemsida förklaras konceptet mer ingående enligt följande steg.

1. RENT. Choose the box and delivery date that suits you best. Relax, we deliver to your door.
2. PLAY. Enjoy the toys for as long as you like. At Lekobox there is no commitment.
3. SWAP. Once your kids get tired of it, simply swap your box for a new one and guess what?            The  trade happens at your doorstep too.
4. REUSE. Once we have collected the toys they will be checked, cleaned and restored.                  The toys are ready for new adventures.
För mer information, se www.lekobox.se

Bolaget har bedrivit sin verksamhet från styrelseledamotens bostad utan anställda, med inhyrd lagerplats. Styrelseledamoten har skött leveranserna av leksaksboxarna med egen bil. Vid konkursutbrottet pågick Bolagets verksamhet.

Rörelsen innefattar:

1. Bolagets varulager bestående av leksaker. För förteckning se bilaga 1
2. Bolagets hemsida, www.lekobox.se, som hostas av WordPress

Anbudsförutsättningar

Skriftligt anbud, med angivande av belopp exklusive mervärdesskatt, ska vara konkursförvaltaren tillhanda senast den 2 maj 2023 och lämnas genom e-post till anna.engman@ackordscentralen.se.

Budgivning kan därefter komma att ske.

Konkursboet överlåter all egendom i befintligt skick med ansvarsfriskrivning för konkursboet. Det åligger således en köpare att genomföra erforderlig besiktning av egendomen i syfte att klarlägga exempelvis egendomens omfattning och att upptäcka eventuella fel och brister. Konkursboet reserverar sig mot eventuella fel som lämnas i informationen enligt ovan, i anbudsbilagor samt i övriga handlingar som tillhandahålls i samband med anbudsprocessen. Konkursboet reserverar sig också för eventuella skrivfel och eventuella ändringar som kan komma att ske i förhållande till nämnda information.

Konkursboet har fri prövningsrätt d.v.s. rätt att själv bestämma vilket anbud som sammantaget ska anses mest fördelaktigt för konkursboet. Vidare har konkursboet rätt till mellankommande försäljning under anbudsförfarandet, vilket innebär att överlåtelse av hela eller delar av rörelsen kan komma att ske innan utgången av anbudstiden. Försäljningsförfarandet kan komma att övergå till ett auktionsförfarande.

Ytterligare upplysningar kan erhållas vid förfrågan per e-post till Johanna Fürsten Alm, johanna.fursten.alm@ackordscentralen.se.

Inventarielista
Vanliga frågor och svar