Lund Fashion AB

556445-9849

Lund Fashion AB försattes i konkurs vid Lunds tingsrätt den 23 mars 2020. Bolaget har bedrivit försäljning av kläder under två varumärken, Flash och Dea Axelssons. Försäljningen har skett från knappt hundra butiker runt om i Sverige, fyra butiker i Danmark, samt via Internet. Bolagets huvudkontor och centrallager är beläget i Lund. Vid beslutet om konkurs var ca 400 personer anställda vid bolaget.

Konkursboet driver verksamheten vidare i mindre omfattning genom 15 Flash-butiker, två Dea Axelssons-butiker och e-handel. Den fortsatta driften avseende Flash-butikerna kommer att upprätthållas till den 31 augusti 2020. Den fortsatta driften avseende Dea Axelssons-butikerna kommer att avslutas den 31 maj 2020.

Följande egendom utbjudes till försäljning.

  • Varulager
  • Inventarier
  • Immateriella rättigheter

Anbud på hela eller delar av egendomen enligt ovan ska vara konkursförvaltaren Peter Öfverman tillhanda senast den 22 juni 2020 under nedanstående adress eller på e-post peter.ofverman@ackordscentralen.se. Fri prövningsrätt förbehålls, liksom rätt att sälja hela eller delar av egendomen under tid anbudsförfarandet pågår.

Anbudsunderlag
Vanliga frågor och svar