O&B Fastigheter AB

O&B Fastigheter AB, 559075-4775, försattes i konkurs vid Uddevalla tingsrätt den 22 maj 2019. Bolaget bedriver handelsträdgård och restaurang- och caféverksamhet på Orust, en ö i Bohuslän strax utanför Göteborg. Framtida exploateringsmöjligheter av markområde. Området är avstyckat i tre fastigheter; mark ca 2,8 ha, mark ca 2 664 kvm med förhandsbesked samt fastigheter och mark ca 1,8 ha med växthus/butik ca 564 m2, växthus ca 200 m2, lada ca 120 m2, 1 bostadshus om ca 120 m2 med påbörjad renovering och restaurang ca 170 m2. Fastigheterna kan säljas tillsammans eller separat.

Bolaget hade vid konkursutbrottet 6 anställda och redovisade 2017 en årsomsättning på 8 984 755 kr.

Skriftliga anbud på verksamheten i sin helhet eller delar av den ska vara konkursförvaltningen tillhanda senast fredagen den 13 september kl. 15.00. Fri prövningsrätt förbehålls samt rätt att sälja egendomen underhand före anbudstidens utgång.

För ytterligare information och anbudsunderlag kontakta Elin Lindquist, 031‑10 54 59, elin.lindquist@ackordscentralen.se.

Värdering
Prospekt fastighet
Vanliga frågor och svar