Saratov Holding AB

556822-4660

Saratov Holding AB försattes i konkurs den 8 juli 2019 vid Stockholms tingsrätt varvid undertecknad förordnades till konkursförvaltare. Bolaget är ett holdingbolag vilket genom direkt och indirekt ägande innehar andelar i sex dotterbolag, registrerade i Ryssland. Dotterbolagen bedriver tillsammans storskaligt jordbruk i Ryssland.

 

Konkursanbud
Vanliga frågor och svar