Skeppsbrons Göteborg AB

556085-5248

Skeppsbrons Göteborg AB, 556085-5248, försattes i konkurs vid Göteborgs tingsrätt den 24 september 2019. Bolaget bedriver service och reparationsarbeten genom auktoriserad verkstad för stora lastbilsmärken såsom DAF, Mercedes och MAN. Verksamheten bedrivs från förhyrda lokaler på Hisingen i Göteborg. Bolaget har vidare en komplett maskinpark för verksamhetens ändamål samt ett stort reservdelslager med ett inköpsvärde om ca 3,8 milj kr. Därtill äger bolaget 4 fordon, varav 3 lastbilar.

I bolaget var vid konkursutbrottet 16 personer anställda. I senast upprättade årsredovisning (per 181231) uppgår nettoomsättningen till ca 27,5 milj kr. En avstämning av de senaste 12 mån ger en nettoomsättning på 24,9 milj kr.

 

Konkursboet infordrar härmed anbud på verksamheten i sin helhet eller delar av den. Anbud skall skriftligen – per post, e-post eller fax – vara konkursboet/konkursförvaltningen tillhanda senast kl. 12.00 måndagen den 7 oktober 2019. Fri prövningsrätt förbehålls för konkursförvaltaren liksom rätt att sälja egendomen underhand innan anbudstidens utgång.

 

För ytterligare information och anbudsunderlag kontakta Clara Hult Lager, clara.hult.lager@ackordscentralen.se

 

Vanliga frågor och svar