Torpheimergruppen

556616-5071

”Torpheimergruppen AB, 556616-5071, och dess dotterbolag, Torpheimer iÖstergötland AB, 556658-4685 och Torpheimer i Stockholm AB, 556934-3683,(Gemensamt ”Bolagen”) försattes i konkurs den 31 oktober 2023 vid Linköpings tingsrätt.

Bolagen har bedrivit entreprenadverksamhet med särskild inriktning mot VVS och el med uppdrag inom installation, service och drift. Verksamheten har främst varit centrerad kring Östergötland. För ytterligare information se www.torpheimer.se.

Bolagens tillgångar består i huvudsak av varulager, maskiner, verktyg och kontorsinventarier. Konkursboet har anlitat Budi AB för att ombesörja försäljningen av Bolagens tillgångar. Länkar till pågående auktioner följer nedan:

Kontorsinventarier, avslutas den 15 december 2023:

Konkursauktion på Kontorsmöbler, inredning & IT via konkursbo (budi.se)

Containrar och släpvagnar, avslutas den 15 december 2023:

Konkursauktion på Containrar & släpvagnar från konkursbo (budi.se)

Varulager och verktyg, avslutas den 15 december 2023:

Konkursauktion på Elteknik företag i KK (budi.se)

Notera att fler auktioner kommer att publiceras. Länkar till aktuella auktioner kommer att löpande uppdateras på hemsidan.”

Vanliga frågor och svar