Ackordscentralens remissvar: Förslag till EU-direktiv om harmonisering av vissa delar av insolvensrätten

Ackordscentralens remissvar:
Förslag till EU-direktiv om harmonisering av vissa delar av insolvensrätten

Stiftelsen Ackordscentralen (”Ackordscentralen”) anser att det är viktigt att insolvenslagarna inom EU harmoniseras till viss del i syfte att bland annat öka säkerheten för investerare och minska kostnaderna och underlätta gränsöverskridande investeringar. Harmoniseringen får dock inte ske på bekostnad av en väl fungerande nationell insolvenslagstiftning. Flera av förslagen i direktivet förutsätter också att det i Sverige inrättas domstolar och myndigheter som har en särskild kompetens att handlägga insolvensfrågor. Mot bakgrund av att Sverige ännu inte har lyckats begränsa antalet handläggande domstolar i företagsrekonstruktioner, ställer sig Ackordscentralen frågande till om Sverige inom överskådlig tid kommer att kunna inrätta domstolar som ska ta ställning till frågor i till exempel det föreslagna prepack-förfarandet.

Ackordscentralen är av skäl som anges i remissvaret negativt inställt till förslaget om ett förenklat insolvensförfarande. Däremot torde övriga förslag kunna antas, dock med vissa nedan angivna förändringar, tillägg och förtydliganden. Läs remissvaret i sin helhet:

https://www.regeringen.se/remisser/2023/01/remiss-av-europeiska-kommissionens-forslag-till-direktiv-om-harmonisering-av-vissa-delar-av-insolvensratten/

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 2 2023

Bild: Guillaume Perigois/Unsplash