Fråga oss: Får rekonstruktionsbolag skuldsätta sig utan samtycke från rekonstruktören?

En ny lag om företagsrekonstruktion trädde ju i kraft den 1 augusti 2022. Enligt den tidigare lagen fick rekonstruktionsbolaget inte skuldsätta sig utan samtycke från rekonstruktören. Alla varor och tjänster som levererades under rekonstruktionen skulle betalas kontant eller i förskott. Gäller samma regler i den nya lagen?

Svar:
Enligt den nya lagen får rekonstruktionsbolaget utan samtycke från rekonstruktören företa rättshandlingar som ligger inom ramen för den löpande förvaltningen av verksamheten. Bolaget får således göra normala inköp för verksamheten mot kredit. Det är dock en annan fråga om leverantören verkligen kommer leverera varan eller tjänsten utan att få kontant betalning eller ett förskott. Detta gäller särskilt om leverantören känner till köparens rekonstruktion, vilket är fallet om det är en leverantör som har en fordran hos bolaget vid ingången av rekonstruktionen. Sådana fordringsägare blir nämligen underrättade om rekonstruktionen av rekonstruktören. Av naturliga skäl är dock så inte fallet beträffande nya leverantörer som rekonstruktören inte har någon vetskap om. I dessa fall torde det dock ankomma på rekonstruktionsbolaget att upplysa leverantören om bolagets status.

Hans Ödén, rekonstruktör och konkursförvaltare

Vill du ställa en fråga? Mejla den i så fall till info@ackordscentralen.se