Fråga oss: Hur kommer avgiftsskuld till bostadsrättsförening behandlas i konkurs?

Jag är ordförande i en bostadsrättsförening, där en bostadsrättsinnehavare är försatt i konkurs. Denne har obetalda avgifter till föreningen samt en stor skuld till ett finansbolag som har panträtt i den till andelen tillhörande lägenheten som säkerhet för sin fordran. Marknadsvärdet på lägenheten understiger sannolikt innehavarens skuld till finansbolaget. Hur kommer avgiftsskulden till föreningen behandlas i konkursen? Finns det risk för att den inte kommer betalas?

Svar:
Enligt 7 kap 16 a § bostadsrättslagen har föreningen panträtt för sina avgiftsfordringar. Panträtten jämställs med handpanträtt, som i en konkurs har förmånsrätt enligt 4 § förmånsrättslagen. För att finansbolaget ska få förmånsrätt, enligt samma lagrum, i en konkurs, krävs det att föreningen har underrättats (denuntierats) om pantsättningen. Om så är fallet uppkommer frågan vem som har företräde, föreningen eller finansbolaget. Av 7 kap 16 a § andra stycket bostadsrättslagen framgår att föreningen har företräde framför bostadsrättsinnehavens upplåtna panträtt om föreningen har underrättat finansbolaget om att det finns obetalda avgifter. Under de förutsättningar som jag har angivit kan du således räkna med att föreningen kommer få fullt betalt för de obetalda avgifterna.

 

Hans Ödén, rekonstruktör och konkursförvaltare

Vill du ställa en fråga? Mejla den i så fall till info@ackordscentralen.se