Fråga oss: Kan bolaget ansöka om rekonstruktion?

I mitt aktiebolag är skulderna för närvarande större än tillgångarna. Trots det kan bolaget betala skulderna allt eftersom de förfaller till betalning. Jag bedömer dock att detta kan bli svårt lite längre fram och jag undrar därför om bolaget redan nu kan ansöka om företagsrekonstruktion?

Svar:
Den 1 augusti 2022 trädde en ny lag om företagsrekonstruktion i kraft. Enligt den kan ett bolag som har ekonomiska svårigheter få till stånd ett beslut om företagsrekonstruktion. Detta begrepp avser inte enbart betalningsproblem, utan kan även såsom i ditt fall innefatta ett balansproblem i ett bolag. En förutsättning är dock att detta problem riskerar att bolaget så småningom kan bli insolvent, dvs. en avsaknad av förmågan att betala förfallna skulder i rätt tid och att denna oförmåga inte endast är tillfällig. Enligt den tidigare lagen om företagsrekonstruktion, som alltså upphörde den 1 augusti 2022, var enbart betalningssvårigheter ett skäl för att få till stånd ett beslut om företagsrekonstruktion. Den nya lagen innebär således åtminstone i detta hänseende större möjligheter. Å andra sidan måste ditt bolag i ansökan enligt den nya lagen visa att bolagets livskraft kan säkras genom rekonstruktionen. Detta är en skärpning i förhållande till den tidigare lagen. I princip måste du redan i ansökan ange vilka specifika åtgärder som bolaget ska vidta i syfte att säkra livskraften.

Hans Ödén, rekonstruktör och konkursförvaltare

Vill du ställa en fråga? Mejla den i så fall till info@ackordscentralen.se