Fråga oss: Kan man bli av med avtal vid en företagsrekonstruktion?

Jag driver ett aktiebolag som har stora ekonomiska problem, bland annat på grund av att bolaget har ett antal kostsamma långvariga avtal. En bekant till mig har sagt att man kan bli av med sådana avtal om bolaget ansöker om företagsrekonstruktion. Stämmer verkligen det?

Svar:
Den 1 augusti 2022 trädde en ny lag om företagsrekonstruktion i kraft. Enligt den kan, till skillnad från den tidigare lagen om företagsrekonstruktion, ett bolag säga upp varaktiga avtal att upphöra efter tre månader. Det krävs dock att den förordnade rekonstruktören samtycker till uppsägningen. Uppsägningen medför naturligtvis en skada för motparten genom att avtalet upphör i förtid. Motparten får därför en fordran gentemot rekonstruktionsbolaget motsvarande den ersättning som skulle ha erlagts om avtalet hade fullföljts. Då kan man kanske tycka att det inte är någon idé med en uppsägning i förtid. Motpartens fordran anses dock ha uppkommit före beslutet om företagsrekonstruktion, vilket innebär att den omfattas av den skuldnedskrivning som under vissa i lagen angivna förutsättningar är möjlig att åstadkomma i en rekonstruktionsplan. Om den till exempel anger att fordringsägarna endast får 25 procent av sina fordringar, får således rekonstruktionsbolagets motpart 25 procent av återstående ersättning enligt det avtal som har sagts upp. Samtidigt ställs det krav på motparten att försöka ersätta rekonstruktionsbolaget med en annan avtalspart. Motparten kan således inte förhålla sig passiv.

 

Hans Ödén, rekonstruktör och konkursförvaltare

 Vill du ställa en fråga? Mejla den i så fall till info@ackordscentralen.se